Phù Lưu xây dựng Chi bộ vững mạnh từ học và làm theo Bác

 Chi ủy Chi bộ, Ban Quản lý khu phố Phù Lưu vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định đảm bảo trật tự đô thị.

Đồng chí Chu Minh Đức, Bí thư Chi bộ khu phố Phù Lưu cho biết: “Chi bộ có 146 đảng viên. Nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Chi bộ đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng. Chi ủy giới thiệu, định hướng cho đảng viên theo dõi các chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tìm đọc các cuốn hồi ký cách mạng của các bậc lão thành đã từng làm việc và phục vụ Bác, đặc biệt là những người con của quê hương vinh dự được gặp Bác, được Bác dặn dò, nhắc nhở. Với tinh thần, học và làm theo Bác chính là làm tốt những nhiệm vụ cụ thể của khu phố, hằng năm, Chi bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ người nghèo, cận nghèo; xây dựng khu phố văn minh, không có tệ nạn xã hội, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng... Chi bộ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Do đó, mỗi đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”.

Chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Phù Lưu đó là Chi bộ đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng nếp sống văn minh đô thị;... Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Chi bộ phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, Chi ủy Chi bộ chỉ đạo Ban Quản lý khu phố thành lập 30 Tổ liên gia, phân công đảng viên phụ trách hoạt động của các Tổ. Cách làm này mang lại chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, thúc đẩy các phong trào ở địa phương. Các Tổ liên gia luôn nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh với Chi ủy Chi bộ, Ban Quản lý khu phố, góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Nhờ đó, những năm qua tình hình an ninh trật tự khu phố ổn định, người dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng khu phố ngày càng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, trong 2 năm (2020 - 2021), khi dịch COVID-19 bùng phát, thành viên các Tổ liên gia “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của địa phương và tham gia ủng hộ phòng, chống dịch. Chỉ tính riêng từ tháng 5 đến tháng 8-2021, nhân dân khu phố ủng hộ 130 triệu đồng góp sức cùng địa phương chống dịch.

Đưa việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, Chi bộ khu phố quan tâm sơ kết, tổng kết việc học và làm theo Bác, chỉ ra những việc làm tốt, những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm; biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình, tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với sự lan tỏa từ việc học và làm theo Bác, đến nay, cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Khu phố có gần 900 hộ, trong đó có hơn 90% số hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, góp phần tạo việc làm ổn định cho nhân dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người khu phố đạt hơn 60 triệu đồng/năm. Các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, cảnh quan môi trường sạch, đẹp; 5 năm liên tục khu phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa, hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 96%.

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Ngàn nhận xét: “Học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, Chi bộ khu phố Phù Lưu đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đem lại kết quả tích cực trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Từ năm 2017 đến nay, Chi bộ khu phố Phù Lưu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website