Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tân Trào

Ngày ra mắt Ban Kiểm tra 12

Ngày ra mắt Ban Kiểm tra 12

Đoàn đại biểu quân đội chúc thọ lần thứ 60 sinh nhật Người

Đoàn đại biểu quân đội chúc thọ lần thứ 60 sinh nhật Người

Đoàn cán bộ Quốc phòng chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người

Đoàn cán bộ Quốc phòng chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người

Đồng chí Vũ Kỳ báo cáo công việc với Bác tại Thác Dẫng, sông Phó Đáy, Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Đồng chí Vũ Kỳ báo cáo công việc với Bác tại Thác Dẫng, sông Phó Đáy, Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Tôn Đức Thắng đến dự phiên họp đặc biệt của Hội đồng Chính phủ tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Tôn Đức Thắng đến dự phiên họp đặc biệt của Hội đồng Chính phủ tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Bùi Bằng Đoàn cùng các vị trong Ban Thường trực Quốc hội và một số Bộ trưởng, Thứ trưởng trong Hội đồng Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Bùi Bằng Đoàn cùng các vị trong Ban Thường trực Quốc hội và một số Bộ trưởng, Thứ trưởng trong Hội đồng Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Bùi Bằng Đoàn, Vũ Đình Phong, linh mục Phạm Bá Trực xem bản đồ tại phiên họp Hội đồng Chính phủ năm 1948

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Bùi Bằng Đoàn, Vũ Đình Phong, linh mục Phạm Bá Trực xem bản đồ tại phiên họp Hội đồng Chính phủ năm 1948

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng chí Lê-ô-phi-gie, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng chí Lê-ô-phi-gie, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu thiếu nhi (con cán bộ Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ) năm 1950

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu thiếu nhi (con cán bộ Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ) năm 1950

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại nơi làm việc của Người tại Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại nơi làm việc của Người tại Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng thành viên Hội đồng Chính phủ, Ban Thường trực Quốc hội năm 1948

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng thành viên Hội đồng Chính phủ, Ban Thường trực Quốc hội năm 1948

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các thành viên Hội đồng Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ

Các đồng chí lãnh đạo và nhân viên các cơ quan Trung ương chúc thọ Người nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Các đồng chí lãnh đạo và nhân viên các cơ quan Trung ương chúc thọ Người nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Ban tăng gia sản xuất Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Ban tăng gia sản xuất Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ

Đồng chí Phạm Hùng, Giám đốc Sở Công an Nam Bộ cùng đồng chí Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương đến thăm Bác tại VP CTP - TTP

Đồng chí Phạm Hùng, Giám đốc Sở Công an Nam Bộ cùng đồng chí Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương đến thăm Bác tại VP CTP - TTP

Đồng chí Lê-ô-phi-gie làm việc cùng cán bộ cách mạng Việt Nam tại VP CTP - TTP

Đồng chí Lê-ô-phi-gie làm việc cùng cán bộ cách mạng Việt Nam tại VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng tiếp phái đoàn nước ngoài đến làm việc tại VP CTP - TTP

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng tiếp phái đoàn nước ngoài đến làm việc tại VP CTP - TTP

1 2 3

Mới nhất

Liên kết website