Đảng bộ Tp.Thủ Dầu Một: Tiếp tục tạo sức lan tỏa việc học tập, làm theo Bác

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Theo đó, hàng năm Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một đều tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW ở các chi, Đảng bộ cơ sở; đưa nội dung nêu gương gắn với học tập và làm theo Bác vào đánh giá phân loại chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Qua đợt giám sát cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các chi, Đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu (năm 2021); đăng ký học tập và làm theo Bác (năm 2022) cho 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, cán bộ, đảng viên…

Thiết thực, đổi mới

Ông Lê Thanh Long, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Dầu Một, đánh giá Kết luận số 01-KL/TW đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả; dần đi vào nề nếp hơn, thiết thực hơn và có nhiều đổi mới, sáng tạo đã tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Điển hình, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện mô hình “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở”. Đây là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong trào thi đua “Làm theo Bác” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong ảnh: Mô hình Siêu thị 0 đồng ở phường Phú Mỹ

Song song đó, cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nêu gương theo Quy định 03-QĐ/ TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10- 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị và thể hiện trong các bản cam kết, đăng ký của cá nhân. Cán bộ, đảng viên, ý thức hơn về trách nhiệm nêu gương của mình và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong công tác phong cách ứng xử hòa nhã, lịch sự hơn khi tiếp xúc với nhân dân, chấp hành quy chế cơ quan, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn được thời gian giải quyết thủ tục cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ tồn đọng, trả kết quả trễ hẹn cho nhân dân; bảo quản và tiết kiệm trong sử dụng tài sản công.

Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp luôn gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tự giác xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ, tác phong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đưa phong trào thi đua “Làm theo Bác” trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng.

 Thời gian qua, tại TP.Thủ Dầu Một, các mô hình “Chính quyền thân thiện”, “Gần dân, giúp dân”… với phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”; thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả để tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiết kiệm thời gian đi lại, giảm áp lực giấy tờ... đã tạo được mối quan hệ gần gũi, gắn bó với người dân. Trong nhân dân xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt” trong xây dựng khu phố văn hóa, tích cực tham gia các phong trào mang tính đạo lý như “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, những tấm gương cộng đồng đã góp phần tạo sự lan tỏa về việc học tập và làm theo Bác trong xã hội...

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website