Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

(HCM.VN) - Đặc biệt quan tâm vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 65 năm sau khi tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958)[1] ra đời, những chỉ dẫn của Người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc.

Ngành Kiểm sát Quảng Ninh: Hiện thực hoá lời dạy của Bác

Ngành Kiểm sát Quảng Ninh: Hiện thực hoá lời dạy của Bác

Thấm nhuần lời dạy của Bác đối với ngành kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát Quảng Ninh luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về đạo đức, lối sống, cũng như thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Toàn ngành chú trọng thực hiện cải cách tư pháp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Khi học tập và làm theo Bác trở thành động lực

Khi học tập và làm theo Bác trở thành động lực

Đảng bộ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) luôn xác định lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Học và làm theo Bác: Dựa vào dân, vì Nhân dân

Học và làm theo Bác: Dựa vào dân, vì Nhân dân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi được chặng đường khá dài. Đối với Đảng bộ xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), việc học và làm theo Bác được gắn với công tác lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đều dựa vào dân và vì Nhân dân, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Trấn Yên làm theo lời Bác

Trấn Yên làm theo lời Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của nông dân và nông nghiệp. Người nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Yên Lập

Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Yên Lập

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó, tạo động lực tinh thần quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần...

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 29-11, Bộ phận giúp việc (BPGV) Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương (QUTW) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhân điển hình mới trong học tập và làm theo Bác

Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhân điển hình mới trong học tập và làm theo Bác

Thời gian qua, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản liên quan, trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu Nghị quyết...

Học Bác để tốt hơn mỗi ngày

Học Bác để tốt hơn mỗi ngày

Học và làm theo Bác, thời gian qua, tuổi trẻ Vũ Thư (Thái Bình) không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

Rèn luyện đạo đức cách mạng là xuyên suốt và nhất quán

(HCM.VN) - Đặc biệt quan tâm vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong là sự nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 65 năm sau khi tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (12/1958)[1] ra đời, những chỉ dẫn của Người vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lý luận và...

Ngành Kiểm sát tỉnh Hà Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Ngành Kiểm sát tỉnh Hà Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên toàn ngành trong thực hiện chức năng,...

Xem nhiều nhất

Liên kết website