Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Đào tạo.

Chi bộ Đào tạo là chi bộ sinh hoạt ghép, hiện có 17 đảng viên là cán bộ, viên chức thuộc Phòng Đào tạo và Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chi ủy đã xây dựng kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm. Xác định các nội dung đột phá, gồm: Đảm bảo chất lượng đào tạo và bồi dưỡng, khoa học công nghệ và đối ngoại, kết nối và phục vụ cộng đồng, hỗ trợ người học; đổi mới quản trị giáo dục đại học hướng tới từng bước tự chủ, đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo gắn với vị trí công tác và nhiệm vụ đang đảm nhận.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng tham mưu với nhà trường nâng cao công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh, thu hút sinh viên với nhiều hình thức, như: Quảng bá, giới thiệu qua mạng xã hội, thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp, hội cựu sinh viên; tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp mái trường”... Trong đó, quan tâm đến mối quan hệ việc làm và đào tạo, chủ động kết nối, nắm bắt nhu cầu lao động thực tế với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, từ đó tham mưu cụ thể duy trì, mở thêm các ngành nghề đào tạo phù hợp với xu hướng hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Đào tạo làm đầu mối triển khai công tác nghiên cứu, tiến hành sửa đổi chương trình đào tạo trong 2 năm (2018 và 2020), bắt đầu từ việc rà soát, xây dựng chuẩn đầu ra hướng đến đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động; xây dựng quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ áp dụng trong đào tạo hệ chính quy, vừa làm vừa học. Tham mưu với nhà trường tiếp tục liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên, Trường cao đẳng Cộng đồng Lai Châu đào tạo các lớp liên thông trình độ đại học; liên kết với Trường đại học Khoa học, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đào tạo ngành Thư viện - Thiết bị, tiếng Anh.

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập… Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Có hơn 30 công trình công bố trên các các tạp chí chuyên ngành trong nước; có 2 sách được xuất bản ở Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; 8 công trình công bố trên tạp chí quốc tế (4 công trình trong danh mục ISI), tiêu biểu như: Biểu hiện gen ZmDEF1 để tăng cường kháng mọt hại ở cây ngô chuyển gen của tác giả Vì Thị Xuân Thủy và các cộng sự; Ghi nhận một số loại ong ký sinh thuộc họ Braconidae ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Văn Dương và các cộng sự.

Tiến sỹ Đỗ Hồng Đức, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết: Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên đều tham gia ý kiến tâm huyết, có liên hệ nhiệm vụ của bản thân và thực tiễn công việc gắn với tình hình của Trường. Đồng thời, còn sưu tầm tư liệu, các trích đoạn phim về Bác Hồ và một số bài giảng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Công tác đào tạo của Trường đại học Tây Bắc dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội Đảng các cấp”, với sự chuẩn bị chu đáo, các đảng viên đã trình bày tham luận phân tích các nội dung  về định hướng đào tạo nguồn nhân lực và giáo dục được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Nêu mối quan hệ các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đại học Tây Bắc về công tác đào tạo với các định hướng lớn được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Từ đó, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

Tiến sĩ Vì Thị Xuân Thủy, Chi ủy viên, Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, cho biết: Học Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, tôi đã đăng ký hoàn thành tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ kết nối cộng đồng. Năm 2020, tôi đã thực hiện 1 đề tài cấp cơ sở về nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng hạt của một số mẫu giống lúa cạn thu thập ở Sơn La đạt loại xuất sắc. Hiện đã hoàn thành việc bảo vệ cấp cơ sở đối với đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhân giống in vitro và hoàn thiện quy trình canh tác giống khoai sọ Cụ Cang tại Sơn La. Từ đề tài này, đã nhân được 10.000 cây giống khoai sọ Cụ Cang và chuyển giao quy trình kỹ thuật và mô hình sản xuất thương phẩm cho người dân ở xã Chiềng Ly, xã Muổi Nọi (Thuận Châu)...

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Đào tạo ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của của từng cán bộ, đảng viên, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Trường đại học Tây Bắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website