• Đảng bộ xã Trường Yên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Xác định việc học và làm theo gương Bác từ những việc làm nhỏ nhất, thiết thực trong công việc hằng ngày, những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã chú trọng nhân rộng những mô hình hay, tấm gương sáng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

 • Tạo sức lan tỏa trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa)

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 • Huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

  Việc tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 đã tạo động lực tinh thần, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, góp phần giúp huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, nổi bật gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 • Đồng Tháp: Cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

  Những đóng góp của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng nông thôn mới đã góp phần lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua học tập và làm theo gương Bác. Những tấm gương sáng đã cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khác nỗ lực thi đua học và làm theo gương Bác

 • Ông Cao Văn Trễ - gương sáng học tập và làm theo Bác

  Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là chuyên đề năm 2024 về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều gương điển hình. Tiêu biểu là tấm gương của ông Cao Văn Trễ (ngụ khóm An Thịnh, thị trấn An Phú).

 • Hợp Thịnh học và làm theo Bác

  Qua hơn 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã dần đi vào thực chất, có chiều sâu; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, của mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức xã có tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 • Trung đoàn 174 xây dựng 20 mô hình mới thực hiện Chỉ thị 05

  Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 174 đã tham mưu xây dựng 20 mô hình mới thực hiện Chỉ thị 05, trong đó, 8 mô hình có tính ứng dụng trong hoạt động thực tiễn đơn vị và tham gia thi cấp Sư đoàn đạt giải cao.

 • Long An: Những điển hình trong học tập và làm theo gương Bác

  Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là những “bông hoa” đẹp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang ý nghĩa thiết thực, làm phong phú thêm vườn hoa học tập và làm theo gương Bác.

 • Công an xã Phú Thành học và làm theo Bác

  Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, những năm qua, Công an xã (CAX) Phú Thành (Lạc Thủy, Hòa Bình) đã phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT, gần gũi, hết lòng vì nhân dân phục vụ như lời Bác dạy: "Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc", được cấp uỷ, chính quyền và người dân trong xã ghi nhận, mến yêu.

 • Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

  Thời gian qua, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tăng cường, đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ khối; đồng thời phát động thi đua thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website