Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất người cán bộ kiểm sát

 Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ.

Đồng chí Lường Văn Sinh, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ, cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa tuyên truyền, giáo dục với hiệu quả và chất lượng công tác chuyên môn. Đơn vị luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm sát viên, nhất là công tác tự đào tạo để các cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Trên cơ sở đó, Chi bộ thường xuyên quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung học tập và làm theo lời Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị. Lấy 5 đức tính mà Bác Hồ dạy cán bộ kiểm sát là “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để xây dựng thành chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực trong học và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, Chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với công tác cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức với công tác kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thật sự gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện xây dựng đội ngũ kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần làm chuyển biến tích cực kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ thực hiện đầy đủ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra được tiến hành ngay từ khi có tố giác, tin báo về tội phạm đến khi kết thúc điều tra. Trong đó, các tố giác, tin báo về tội phạm được giải quyết đúng thời hạn đạt 100%.

Đội ngũ kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra đối với từng vụ án được phân công, chủ động báo cáo lãnh đạo những khó khăn, vướng mắc để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh; đề ra yêu cầu điều tra kịp thời, chính xác, đảm bảo việc điều tra phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc truy tố các vụ án hình sự được đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào bị oan sai, bỏ lọt tội phạm; không có trường hợp nào viện kiểm sát truy tố mà tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp đình chỉ bị can vì không phạm tội; không có trường hợp nào bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại...

Trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ đã kiểm sát việc giải quyết 159 nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra 144 vụ, 194 bị can; truy tố 117 vụ 158 bị can; kiểm sát xét xử 134 vụ, 180 bị cáo. Liên ngành Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát - Tòa án đã xác định 24 vụ án là điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; áp dụng thủ tục rút gọn 2 vụ án hình sự. Kiểm sát việc bắt, tạm giữ 153 đối tượng, kiểm sát tạm giam 200 bị can. Kiểm sát thi hành án hình sự đối với 157 bị án. Kiểm sát thi hành án dân sự đối với 336 việc, số tiền phải thi hành hơn 22 tỷ 634 triệu đồng. Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết đối với 88 vụ việc dân sự. Qua công tác kiểm sát, đã tổng hợp, ban hành 6 kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp ở địa phương yêu cầu khắc phục; ban hành 4 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm với chính quyền địa phương. Công tác phối hợp liên ngành được duy trì thường xuyên và hiệu quả.

Với những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ được Huyện ủy Vân Hồ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng Bằng khen trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phong Lưu

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website