Lai Châu: Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Trung Chải, xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) hiện có 19 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó chi bộ nhà trường có 13 đảng viên. Hàng năm, Chi bộ nhà trường thường xuyên duy trì, triển khai nền nếp việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề học Bác. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, nhà trường quan tâm triển khai các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng làm theo phù hợp với vai trò, vị trí công tác của mình.

Thầy giáo Bùi Văn Sạo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả trong học tập và làm theo Bác của nhà trường, chi bộ yêu cầu đảng viên, giáo viên, nhân viên phải tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ trong công tác giảng dạy, có ý thức trách nhiệm trên mọi cương vị, vị trí công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống của người giáo viên. Ban giám hiệu phải gương mẫu trong quá trình triển khai học và làm theo Bác cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Học và làm theo Bác, giáo viên Trường PTDTBT THCS Trung Chải tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Các thầy, cô giáo gắn học tập theo Bác với công việc giảng dạy thường ngày, trong quan hệ với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Cuối năm bản thân tự kiểm điểm những việc đã đăng ký làm theo, cùng với sự đánh giá của tập thể tổ chuyên môn là cơ sở bình xét danh hiệu thi đua. Thực hiện lồng ghép nội dung học Bác, những câu chuyện kể về Bác vào các tiết dạy học ở các bộ môn sao cho phù hợp với mục tiêu bài dạy. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Người đứng đầu chi bộ, hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gương mẫu thực hiện trước cán bộ, giáo viên và quần chúng nhân dân, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, lãnh đạo đơn vị nơi công tác.

Với học sinh, nhà trường khuyến khích các em tích cực tham gia các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là tăng cường ý thức và ý chí học tập vì đất nước, vì bản thân, tu dưỡng đạo đức, hành vi văn minh, tuân thủ nội quy nhà trường.

Cô giáo Lý Thị Liên, giáo viên Trường PTDTBT THCS Trung Chải cho biết: Học và làm theo lời Bác, chúng tôi luôn tích cực tham gia phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của trường. Đồng thời, gần gũi, gắn bó với học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em vươn lên trong học tập.

Nhờ triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác, nhà trường đã thực hiện tốt cam kết về số lượng, chất lượng hàng năm với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Năm học này nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác giảng dạy và học tập. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Các thầy, cô giáo luôn yêu nghề, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt công việc được giao.

Với các em học sinh, việc học tập và làm theo lời Bác được thể hiện rõ nhất qua các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết học kỳ 1, năm học 2021-2022, nhà trường có 74/194 em đạt học lực khá, đạt tỷ lệ 38,2%; học lực trung bình 109 em, đạt tỷ lệ 56,2%... Công tác phổ cập giáo dục THCS được duy trì, giữ vững. Công tác quản lý có chuyển biến tích cực, kỷ cương nền nếp được tăng cường. Quan tâm chăm lo, chăm sóc học sinh bán trú ngày càng quy củ nề nếp; trường lớp sạch sẽ, thoáng mát.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Trường PTDTBT THCS Trung Chải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp "trồng người", ươm mầm tài năng cho địa phương.

Nguyễn Tùng

Theo https://baolaichau.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website