Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

(Nguồn: Viện phim Quốc gia)

Đã xem:37565