Chuyển biến về nhận thức, hành động trong học và làm theo Bác

 Người dân giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Nặm Ét.

Đảng bộ xã có 317 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi bộ. Học và làm theo Bác, Đảng bộ xã chú trọng công tác tuyên truyền, nêu gương trong cán bộ, đảng viên với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, tạo sức lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu, tâm huyết với công việc; thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, được ghi danh “Người tốt, việc tốt”.

Ông Bạc Cầm Chương, Bí thư Đảng ủy xã, thông tin: Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy xã lựa chọn 2 nội dung đột phá: Tăng cường xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện khâu đột phá về tăng cường xây dựng Đảng, với phương châm sâu sát cơ sở, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy thường xuyên dự các buổi sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất, chủ động đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Đảng ủy xã chú trọng công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; bố trí, sắp xếp, kiện toàn cán bộ trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Đến nay, trên 95% số cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, 100% số cán bộ chủ chốt có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng. Riêng công tác phát triển đảng viên, 8 tháng qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 6 đảng viên.

Trong xóa đói giảm nghèo, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 40 tỷ đồng. Hiện, xã đang tập trung thâm canh cây trồng, đẩy mạnh chăn nuôi hàng hóa, nhất là khai thác thế mạnh lòng hồ thủy điện Sơn La nuôi 379 lồng cá, tập trung chủ yếu tại các bản: Nà Hừa, Dọ B, Huổi Pao, Bó Ún... Nhờ đó, thu nhập của người dân được cải thiện.

Ông Lò Văn Thoải, Bí thư chi bộ bản Cà Bống, chia sẻ: Chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong của 28 đảng viên luôn đi đầu và vận động nhân dân chuyển diện tích cây màu ngắn ngày hằng năm kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, bí đao; tập trung phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nhốt chuồng.

Với mục tiêu năm 2025, xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo UBND xã huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất. Các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, như: “Xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, “Thắp sáng đường quê”, “5 không, 3 sạch”, “Hũ gạo tiết kiệm”... Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn huyện tổ chức chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại các bản. Từ đầu năm đến nay, gần 2.000 lượt người của các bản đã ra quân tu sửa, phát quang trên các tuyến đường nội bản, dọn dẹp vệ sinh môi trường 25km đường.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy xã tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, nhất là kiểm tra, giám sát nội dung cam kết hằng năm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website