Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Phước sáng tạo học và làm theo Bác

Đặc biệt, các cấp ủy trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm để giải quyết. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các tổ chức đảng tập trung vào nêu gương việc “nói đi đôi với làm”. Đây là nội dung xuyên suốt được thực hiện trong toàn Đảng bộ nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng phong cách “lời nói đi đôi với việc làm”, lấy việc làm và hiệu quả công việc để nêu gương, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên.

 

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 736, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia diễn tập chiến thuật vượt vật cản nước năm 2021 - Ảnh: Duy Bắc

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh xác định rõ: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu và là công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi người, mỗi đơn vị. Để Chỉ thị số 05 thấm sâu trong hoạt động của toàn lực lượng, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ quán triệt hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng hằng năm gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những nội dung, chỉ tiêu sát thực, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm theo, cấp trên nêu gương trước cấp dưới, đảng viên nêu gương trước quần chúng, việc học tập và làm theo gương Bác đã đạt hiệu quả thiết thực trong hoạt động quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh.

Mô hình sáng tạo, hiệu quả

Hiện nay, trong LLVT tỉnh đang duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình tiên tiến, tiêu biểu như: “Đơn vị 3 nhất”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”. Trong Đảng bộ LLVT tỉnh có mô hình “5 trách nhiệm trong công việc”, “Dạy nghề cho hạ sĩ quan - chiến sĩ tại ngũ” của Trung đoàn Bộ binh 736, “Tự học tiếng Khmer” và “Đọc sách, bình sách và làm theo sách” của Ban CHQS huyện Lộc Ninh, “Nâng bước em đến trường” của Ban CHQS huyện Chơn Thành…

Về điển hình tiên tiến, Bộ CHQS tỉnh xây dựng 1 tập thể điển hình tiên tiến toàn diện, 1 tập thể điển hình tiên tiến từng mặt, 2 cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện, 2 cá nhân điển hình tiên tiến từng mặt. Khối cơ quan 4 phòng và ban CHQS huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn Bộ binh 736 xây dựng 16 tập thể điển hình tiên tiến toàn diện, 18 tập thể điển hình tiên tiến từng mặt, 16 cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện, 18 cá nhân điển hình tiên tiến từng mặt. Mỗi tập thể, cá nhân với thế mạnh, điển hình riêng tạo nên sự đa dạng và không khí thi đua lan tỏa trong toàn LLVT tỉnh.

Để thực hiện chỉ thị đạt hiệu quả cao nhất, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiến hành thường xuyên. Trên cơ sở đó, đảng ủy quân sự các huyện, thị, thành phố; các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp kiểm tra quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng và hằng năm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quyền…

Việc xác định đúng những nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trong Đảng bộ LLVT tỉnh góp phần xây dựng lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website