Bản Phiêng Phát 1 học Bác bằng những việc làm thiết thực

Qua các phương tiện đại chúng và các buổi họp bản, ông Lò Văn Tưới (bản Phiêng Phát 1) đã nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về tinh thần tự tìm tòi, học hỏi trong lao động, sáng tạo. Từ đó, ông tự tu dưỡng, rèn luyện thêm cho bản thân nhiều đức tính của Bác như: chăm chỉ làm việc, sống giản dị, tiết kiệm...

Đồng thời, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, không mắc vào tệ nạn xã hội và tự mình vươn lên xóa đói - giảm nghèo, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, ông Tưới vận động người thân phát huy lợi thế sẵn có của gia đình để phát triển kinh tế từ cây chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rau sạch, mỗi năm mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Không chỉ có ông Tưới mà nhiều hộ dân trong bản Phiêng Phát 1 tích cực học theo Bác bằng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế từ trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, nhiều hộ cho thu nhập 100 triệu đồng trở lên như gia đình các anh: Hà Văn Pậu, Lò Văn Tươi, Lò Văn Muôn…

Anh Lò Văn Mụa - Bí thư Chi bộ bản Phiêng Phát 1 (xã Trung Đồng) cho biết: Hiện nay, bản có 195 hộ, với 996 nhân khẩu và 21 đảng viên. Xác định học và làm theo Bác, chi bộ đã chủ động và quyết tâm thực hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Một trong những cách làm theo Bác có hiệu quả nhất là gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế từ cây chè và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Vì vậy, đã tạo chuyển biến rõ nét đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Chi bộ bản Phiêng Phát 1 đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ý thức phát triển kinh tế vươn lên làm giàu của mỗi hộ dân, đến nay đời sống của Nhân dân trong bản ngày càng ổn định. Hiện nay, bản còn 14 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân của bản ước đạt 42 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua chi bộ bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực vận động Nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ gia đình trong bản tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Bản hiện có 100% số hộ có hố xử lý rác thải tại gia đình, 4 hố rác công cộng của bản, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trên 90% đường giao thông trong bản được bê-tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Các tổ chức đoàn thể tại bản duy trì tự quản, vệ sinh hàng tháng. Hàng năm vào dịp lễ, bản đều tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

 

  Học tập và làm theo Bác, bà con bản Phiêng Phát 1 tích cực phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Chi bộ bản phiêng Phát 1 luôn xác định tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tổ chức hội nghị học tập chuyên đề hằng năm; lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể hay tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ… đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong bản nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, căn cứ nghị quyết của Đảng ủy xã, các quyết định của UBND xã về phân bổ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân học và làm theo Bác. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với kiểm điểm trách nhiệm, bình xét, phân loại cuối năm. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu chi bộ, đứng đầu bản luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác ở Chi bộ bản Phiêng Phát 1 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Từ đó, phát huy được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website