Tên người là Hồ Chí Minh

(Nguồn: Viện phim Quốc gia)

Đã xem:42896