Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, Triển lãm “Trẻ em - Mầm non đất nước” góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Từ đó, chung tay góp sức tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của các cháu. Đồng thời, Triển lãm cũng góp phần cổ vũ thiếu nhi thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, giữ bổn phận con ngoan, trò giỏi, không ngừng phát triển bản thân, trưởng thành theo năm tháng, tiếp bước các thế hệ cha anh phục vụ Tổ quốc.

Triển lãm gồm 03 phần: Phần I: Trẻ em như búp trên cành, gồm những tài liệu, hình ảnh nói về tình cảm, lòng thương yêu bao la rộng lớn của Bác Hồ dành cho các thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Đặc biệt hơn, Bác đã chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước bằng tấm lòng của người cha với con. Dù bận rộn việc nước, nhưng Bác vẫn thường xuyên dành thời gian tiếp đón các cháu tại nơi ở và nơi làm việc của Người hoặc đi thăm các lớp mẫu giáo, trường học, trại thiếu nhi để gặp gỡ, vui chơi cùng các cháu, kịp thời khen ngợi, động viên những tấm gương cháu ngoan Bác Hồ. Vào mỗi dịp khai trường, Tết Thiếu nhi, Tết Trung Thu… Người thường gửi thư, viết bài bày tỏ tình cảm, động viên, dạy bảo các cháu luôn cố gắng học tập và rèn luyện. Người luôn ân cần căn dặn, chỉ bảo cách chăm sóc, dạy dỗ trẻ em cho các bậc cha anh, thầy cô, nhà trường, đoàn thể.

Phần II: Ươm mầm xanh vì tương lai đất nước. Các hình ảnh, tài liệu, hiện vật của phần này giới thiệu tới công chúng những hoạt động của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã tổ chức triển khai các chính sách về trẻ em, lấy nền tảng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước làm kim chỉ nam hành động; Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm bảo vệ quyền trẻ em, tạo ra những diễn đàn, sân chơi bổ ích, môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - tổ chức của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đã sớm được Bác Hồ và Đảng ta sáng lập với mục tiêu làm nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em và các chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; phòng, chống bạo lực đối với trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và các chương trình chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được triển khai rộng rãi.

Phần III: Xứng danh cháu ngoan Bác Hồ

Nội dung phần này giới thiệu về sự quan tâm, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Bác Hồ mà lớp lớp trẻ em Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng và có những cống hiến xứng đáng cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Sự trưởng thành của các thế hệ thiếu nhi Việt Nam là một trong những thành quả vĩ đại của cách mạng, có quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử cũng như tương lai.

Các phong trào của thiếu nhi luôn gắn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà trong đó phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của tổ chức Đội, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của trẻ em Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có nhiều đội viên giành danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, có những đội viên là dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy, trở thành Anh hùng khi còn nhỏ tuổi và rất nhiều những tấm gương trong học tập, trong lao động sản xuất đã trở thành những tấm gương sáng cho thiếu nhi Việt Nam học tập, noi theo.

Trưng bày chuyên đề “Trẻ em - Mầm non đất nước” với thông điệp Trẻ em như búp trên cành, búp xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập. Để trẻ em xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, đòi hỏi toàn xã hội chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, trưng bày chuyên đề còn góp phần củng cố niềm tin của thiếu nhi và các tầng lớp khác trong xã hội vào chủ trương, đường lối của Đảng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, lan tỏa tinh thần phấn đấu, cống hiến của trẻ em Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Trưng bày chuyên đề phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ 21/12/2023 đến 20/04/2024./.