Trạm Tấu nhân rộng những điển hình "05"

Lãnh đạo xã và lực lượng công an cùng nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 24 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025, Huyện ủy Trạm Tấu đã hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Huyện ủy  đã đúc kết những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng thể hiện trên mọi mặt của đời sống xã hội; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo Bác trong quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, Huyện ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức đối với thế hệ trẻ; tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động thấy được sự cần thiết của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; chú trọng việc thông tin phản ánh, tuyên truyền kịp thời gương "người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu; kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm hiệu quả…

Từ năm 2021 đến nay, Huyện ủy Trạm Tấu đã giới thiệu 2 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tham gia triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý”; xây dựng tư liệu về 1 tập thể có mô hình hay, cách làm sáng tạo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương làm tài liệu phục vụ cho việc xuất bản sách về công tác tuyên truyền, giáo dục về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện 6 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Đến nay, huyện Trạm Tấu có 9/10 mô hình tập thể và 15 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác cấp huyện, 54 tập thể và 57 cá nhân đăng ký thực hiện tại cơ sở.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết: Để nâng cao hiệu quả việc xây dựng và phát triển các mô hình, điển hình tiên tiến, Huyện ủy Trạm Tấu thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, Huyện ủy, UBND huyện đã thành lập các đoàn công tác đưa đại biểu học tập mô hình xây dựng và duy trì nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên; tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La; tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong phát triển du lịch tại tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai...

Qua đó, đội ngũ của huyện đã học tập được nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với đặc thù của đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến. Mới đây, UBND huyện đã khen thưởng cho 22 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian tới, để nhân rộng những điển hình 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình đã triển khai xây dựng.

Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình; rà soát, lựa chọn và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn tiếp theo; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điền hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến về kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến để triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website