Đồng Văn tạo chuyển biến tích cực từ học và làm theo lời Bác

Đặc biệt, việc triển khai đăng ký mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề mỗi năm đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; từ đó góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.

Năm 2023 là năm huyện Đồng Văn tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Nhiệm vụ này được xác định là quan trọng, cần được thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt. Bởi vậy, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo Bác, huyện Đồng Văn lựa chọn nội dung chuyên đề năm 2023: “Nêu gương cán bộ, đảng viên trong xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh”. Đây là chuyên đề được đánh giá sát với thực tế, phù hợp với thực tiễn địa phương. Theo đó, toàn huyện đã có 49 Chi bộ, Đảng bộ đăng ký các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện; gần 4.900 cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.

 

 Học theo Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tả Lủng tích cực thi đua lao động, sản xuất.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “người giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Văn đã chỉ đạo việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp, nhất là việc tiếp dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 53 buổi tiếp xúc, đối thoại. Các hình thức tuyên truyền cũng được đổi mới linh hoạt, hiệu quả, đa dạng với nhiều hình thức như: Hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; hội nghị cơ quan, đoàn thể và trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn, tổ dân phố… Trong năm 2023, toàn huyện tổ chức được 287 hội nghị với 4.268 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Chuyên mục “Gương sáng quanh ta” được duy trì thường xuyên trên Bản thông tin nội bộ, Trang thông tin điện tử của huyện nhằm nêu gương những cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu có Chi bộ thôn Há Đề, xã Lũng Thầu về công tác tuyên truyền Chỉ thị số 09 và Nghị quyết số 27 của Tỉnh ủy, về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; chị Ly Thị Sung, Bí thư Chi bộ thôn Tả Cồ Ván, xã Hố Quáng Phìn; Vừ Mí Sính, Phó Chủ tịch UBND xã Thài Phìn Tủng nêu gương sáng vận động nhân dân phát triển kinh tế.

Là Đảng bộ đi đầu thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Chu Văn Hương, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết: Thực hiện theo chuyên đề năm 2023 của toàn Đảng bộ đã vận dụng thực tiễn để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị. Nhận thấy đối với nhiệm vụ xóa bỏ hủ tục, việc vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh là việc làm quan trọng. Và để xây dựng được nếp sống văn minh trước hết phải thúc đẩy phát triển kinh tế, bởi vậy, xã đã vận động người dân phát triển các mô hình nuôi lợn nái sinh sản, nuôi bò vỗ béo, nuôi chim bồ câu… để tăng thêm thu nhập. Song song với đó, tích cực vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Đến nay, tại các tuyến đường, người dân đã dọn vệ sinh 2 lần/tuần; xây dựng các điểm tập kết rác thải tại các thôn. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã kêu gọi xã hội hóa được 40 nhà vệ sinh gắn với nhà tắm cho nhân dân với kinh phí 3 triệu đồng/hộ. Kêu gọi hỗ trợ các điểm dân cư lắp đặt bồn chứa nước tập trung tại 6 điểm cho nhân dân tại các thôn thiếu nước. Đến nay, ý thức của người dân về xây dựng môi trường sống, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, hợp vệ sinh, văn minh, đáng sống đã được hình thành. Lũng Cú cũng trở thành điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 27 và Chỉ thị 09 về bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Lý Trung Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn huyện thời gian qua là cơ sở vững chắc để Đảng bộ huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo động lực quan trọng để huyện Đồng Văn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website