Học theo Bác thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

 Ban tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Sơn La triển khai nhiệm vụ.

Trung tá Đoàn Duy Đỗ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban, cho biết: Chi bộ đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chuyên đề học và làm theo Bác cho 100% cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quán triệt nghị quyết chuyên đề về 3 khâu đột phá của Đảng ủy cấp trên, đó là “Nâng cao hiệu quả, chất lượng huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”. Hướng dẫn đảng viên đăng ký những việc làm theo Bác sát với nhiệm vụ được phân công. Trong các kỳ sinh hoạt, Chi bộ đều đánh giá những việc làm được, chưa làm được của đảng viên để đề ra biện pháp khắc phục.

Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, 100% cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, điều lệnh, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Qua đánh giá phân loại hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm 2023, Chi bộ tiếp tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban Tác huấn đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Gắn những việc làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; xây dựng mới hệ thống văn kiện quyết tâm A, kế hoạch A2, A3, A4. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để tham mưu giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, các sự kiện của địa phương, của đất nước diễn ra trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện. Duy trì nền nếp công tác phối hợp nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữa ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, không để xảy điểm nóng.

Đối với công tác huấn luyện, Chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 về nhiệm vụ huấn luyện hằng năm. Trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ từ cơ quan đến đơn vị cơ sở. Hằng năm, huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, gắn với thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về “Nâng cao hiệu quả, chất lượng huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”. Kết quả kiểm tra hằng năm, 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 80%.

Ban đã tích cực tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chủ động tham mưu triển khai quy hoạch và xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ, xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt nội dung gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế một cách toàn diện.

Tiếp tục gắn những việc làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ đẩy mạnh học và làm theo Bác các nội dung các chuyên đề; 3 khâu đột phá của Đảng ủy cấp trên cho 100% cán bộ, đảng viên. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Phấn đấu giữ vững Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban Tác huấn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website