16 tập thể, 46 cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo gương Bác


Các cá nhân, tập thể tiêu biểu giao lưu, chia sẻ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2023, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành Giáo dục tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, được tất cả cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động (NLĐ) hưởng ứng, tạo sự lan tỏa sâu, rộng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của CBCCVC và NLĐ gắn với các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”, phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “3 xây, 3 chống”, “4 xây, 4 chống”, xây dựng trường học hạnh phúc,…

 Nhiều cá nhân, tập thể phát huy gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác

Các trường chú trọng việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 qua các hình thức tích hợp trong các môn học. Các trường còn tổ chức hoạt động ngoại khóa thi tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức hoạt động thiết thực làm theo lời Bác: Tiết kiệm, tự học, tự rèn, xây dựng cảnh quan môi trường,…
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Quang Thái tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Qua học tập chuyên đề về năm 2023, CBCCVC và NLĐ, học sinh, sinh viên tiếp tục có chuyển biến rõ nét về nhận thức, ngày càng cảm nhận đầy đủ giá trị sâu sắc về tư tưởng, đạo đức của Bác.
Các cuộc vận động và phong trào thi đua ngày càng được triển khai có chiều sâu. Các nội dung thi đua trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục, CBCCVC và NLĐ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh toàn diện trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học của toàn ngành.
Bên cạnh kết quả đã đạt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành còn một số hạn chế. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai, thực hiện còn ít. Một số giáo viên còn nặng về chuyên môn, chưa chú trọng đến việc tự bồi dưỡng lý luận chính trị. Một số học sinh còn vi phạm đạo đức, học lực yếu, kém, vi phạm về an toàn giao thông,...

Thời gian tới, toàn ngành đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đơn vị. Trong đó, các đơn vị cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong toàn ngành;...

Dịp này, 16 tập thể, 46 cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website