Sáng mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Cán bộ Ban CHQS huyện Xín Mần tuyên truyền người dân vùng đặc biệt khó khăn xóa bỏ hủ tục.

Để có được nhận định trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Xín Mần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế công tác dân vận của Quân đội, địa phương và Quy chế dân chủ cơ sở. Nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt”. Tham mưu thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp tổ chức “Tết quân - dân”; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, DQTV các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Kết quả trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Ban CHQS huyện xây dựng thành công mô hình Dân vận khéo “Vì những mầm xanh”, “Nâng bước em tới trường”, “Hỗ trợ xây nhà cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở”, “Chương trình cải tạo vườn tạp”… Trong khó khăn, tình cảm yêu thương đùm bọc “quân - dân” càng tỏa sáng, Quân đội là lực lượng nòng cốt, xung kích, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn có mặt kịp thời ở những nơi xung yếu nhất trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân

Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm “LLVT Xín Mần xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19” huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xung kích tham gia phòng, chống dịch và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân, điều động cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực tham gia trực trên các chốt phòng, chống dịch dọc tuyến biên giới.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, LLVT huyện luôn chú trọng tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mọi mặt đời sống. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, nhất là trong nhiệm vụ tuyển quân, phát triển đảng viên là trong lực lượng DQTV. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, triển khai quyết liệt các biện pháp, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, LLVT huyện xứng đánh là điểm tựa vững chắc của nhân dân địa phương, góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trong thời gian tới, công tác dân vận của LLVT huyện tiếp tục hướng về các địa phương và đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, chú trọng địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Thực hiện phương châm “ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”, LLVT huyện Xín Mần tiếp tục là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, tô thắm truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website