Tu dưỡng đạo đức suốt đời để Đảng mạnh, dân tin

Cán bộ, đảng viên cùng nhân dân làm đường bê tông nông thôn ở xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì). Ảnh: Tư liệu

Những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng

Trong suốt quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, đa số CBĐV đã nhận thức và thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững được phẩm chất, tư cách của người cách mạng. Tuy nhiên, trước những tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái của nền kinh tế thị trường, một bộ phận CBĐV đang có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng. Tình trạng lười học tập nghị quyết, nắm bắt lý luận hời hợt vẫn còn xảy ra ở một bộ phận đảng viên. Một số cấp ủy trong phê bình, xem xét kỷ luật Đảng còn nể nang, né tránh. Vai trò, trách nhiệm nêu gương về đạo đức, lối sống của một bộ phận CBĐV chưa cao, còn tình trạng thiếu gương mẫu trong thực hiện bài trừ các hủ tục lạc hậu như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tổ chức đám cưới, đám tang dài ngày… Nghiêm trọng hơn, là xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật và quy định của Đảng ở một số cán bộ quản lý.

Từ sự phai nhạt lý tưởng cách mạng đã dẫn đến xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận CBĐV. Từ năm 2017 đến cuối năm 2021, Tỉnh ủy Hà Giang đã xử lý kỷ luật 222 CBĐV có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó khiển trách 108 trường hợp, cảnh cáo 56 trường hợp, cách chức 4 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 54 trường hợp. Đó là bài học đắt giá để mỗi CBĐV, công chức, viên chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, tránh xa những cám dỗ để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

 

Cán bộ, đảng viên xã Bản Luốc (Hoàng Su Phì) gương mẫu trong phát triển kinh tế với mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

“Vàng càng luyện càng trong”

“Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” – thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho CBĐV. Chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định: Thời gian qua, BCH Đảng bộ tỉnh đã thực hiện hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể chủ động nắm bắt diễn biến thời sự trong nước và quốc tế, nhất là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến địa phương để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận trong nội bộ và nhân dân. Quan tâm giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân. Cùng với đó, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đa dạng hóa nội dung, phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để mỗi CBĐV và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; các cấp ủy, tổ chức Đảng đặc biệt chú trọng phát huy tinh thần tự giác, tích cực tự học, tự rèn đạo đức cách mạng của CBĐV. Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh việc “hô hào”, “khẩu hiệu”, “nói không đi đôi với làm”, ảnh hưởng uy tín của Đảng. Chú trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, để mỗi CBĐV học tập ưu điểm của nhau, sửa chữa những khuyết điểm, giúp nhau cùng tiến bộ.

Tỉnh ủy cũng chú trọng xây dựng các tiêu chí để đánh giá, xếp loại CBĐV phù hợp với vị trí việc làm. Đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả thực sự, khắc phục triệt để tình trạng đánh giá CBĐV một cách chung chung, hình thức. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi CBĐV nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc nguyện không ngừng ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, có trách nhiệm với công việc, hết lòng phụng sự Đảng, phụng sự nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website