Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – Chân dung một con người

(Nguồn: Viện phim Quốc gia)

Đã xem:83718