Đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, Thành ủy TP Thanh Hóa là đơn vị đi đầu trong triển khai học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố, các cấp ủy đảng, MTTQ và cơ quan, đoàn thể, đơn vị đã tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Việc học tập các chuyên đề được đổi mới với nhiều hình thức như học trực tiếp, trực tuyến, trưng bày tư liệu, hình ảnh, in đĩa DVD, đăng tải nội dung các chuyên đề trên website phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và sinh hoạt cơ sở. Đi liền với học tập, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên.

Trong quá trình học tập và làm theo tấm gương của Bác, thành phố đã lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện. Điển hình như năm 2018 chọn nội dung “nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và người dân thành phố”; năm 2019 chọn nội dung “nâng cao vai trò, trách nhiệm và tinh thần nêu gương của từng cán bộ, đảng viên và người dân thành phố, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020”; năm 2020 chọn nội dung “hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025”... Tại các phường, xã, cơ quan, đơn vị cũng lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phù hợp để triển khai. Nổi bật như phường Đông Thọ chọn nội dung “vận động Nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống camera đảm bảo an ninh trật tự”; phường Đông Vệ chọn nội dung “công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập; công tác giảm nghèo”; phường Đông Cương chọn nội dung “tập trung phát triển sản phẩm OCOP”, Công an thành phố chọn nội dung “xây dựng hình ảnh người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong Nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy”; Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố chọn nội dung “xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn và những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị”; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chọn nội dung “chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và lạm thu trong trường học”...

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo..., thành phố cũng chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ. Việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương của Bác được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như tổ chức luân phiên để đảng viên báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết rèn luyện, phấn đấu hằng năm; lồng ghép vào các hội thi, hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ... Việc sinh hoạt theo chuyên đề cũng được tổ chức thường xuyên, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, phong cách làm việc, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đáng chú ý, thành phố đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy ở hệ thống giáo dục quốc dân và Trung tâm Chính trị thành phố. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai sâu rộng trong toàn ngành gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Thiếu nhi Thanh Hóa thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nói lời hay, làm việc tốt”... Các trường học cũng tổ chức cho học sinh, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu báo công với Bác và giao lưu với các nhân chứng được gặp Bác Hồ. Tại Trung tâm Chính trị thành phố cũng được áp dụng nhiều hình thức phong phú. Ngoài các bài giảng lý luận trên lớp, Trung tâm Chính trị thường xuyên tổ chức cho các lớp đi học tập, nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử như quê Bác ở Nam Đàn (Nghệ An), quê ngoại của Bác ở Khoái Châu (Hưng Yên) hay Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam...

Để việc học và làm theo tấm gương của Bác ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Thành ủy TP Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu mỗi tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch làm theo Bác với những việc làm cụ thể; hàng năm mỗi phường, xã, cơ quan, đơn vị xây dựng được ít nhất 1 mô hình tiêu biểu của đơn vị mình. Thành phố cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua để TP Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website