Xác định việc đột phá đổi mới gắn với thực hiện Chỉ thị 05

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã vào cuộc triển khai, quán triệt thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo. Với chủ đề Đảng bộ tỉnh xác định trong cả giai đoạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề từng năm phù hợp nhiệm vụ chung của từng giai đoạn và đặc thù của tỉnh. Và, năm 2022, tập trung vào việc nâng cao ý chí tự lực, tự cường và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.


Cùng với thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh xác định 63 nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của cấp mình. 940 đơn vị cấp cơ sở xác định 1.149 nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh cũng đã đăng ký 88 mô hình tiêu biểu thực hiện xuyên suốt trong cả giai đoạn.

 

 Cán bộ Trạm Y tế xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ) tuyên truyền tới người dân các biện pháp, kỹ năng chăm sóc sức khỏe khi thời tiết giao mùa.

Các chi bộ, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo chính quyền cùng cấp thực hiện mô hình của cấp trên. Đồng thời, xây dựng 575 mô hình tiêu biểu của cấp mình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhiệm vụ đột phá và mô hình tiêu biểu tập trung vào các nội dung: khắc phục hạn chế, khó khăn, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn… tồn tại từ lâu hoặc khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả công việc của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Vậy nên, việc học tập, làm theo Bác đi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, lan tỏa đến từng địa phương, đơn vị, từng nhà, từng gia đình, định kỳ đánh giá và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Tiếp tục lan tỏa những kết quả đạt được, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ đăng ký việt đột phá tập trung vào 2 nội dung: phát triển kỹ thuật cao trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; nâng cao chất lượng cán bộ y tế thông qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cao tại tỉnh, bệnh viện tuyến Trung ương.

Hiện, Trung tâm đang duy trì đào tạo 1 bác sỹ chuyên khoa nội I, 10 bác sỹ đa khoa, 19 đại học điều dưỡng, 9 cao đẳng dược, 1 kíp thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai. 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện danh mục kỹ thuật đạt 71,2%, tăng 0,2% so với cùng kỳ và được phê duyệt 1 kỹ thuật mới (mổ nội soi cắt ruột thừa viêm). Hệ thống thận nhân tạo chính thức đưa vào vận hành từ ngày 1/8/2022 là bước đột phá trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân của đơn vị cũng như tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có cơ hội được chạy thận.


Đối với ngành Tuyên giáo, 4/8 ban tuyên giáo đăng ký mô hình tiêu biểu (Nậm Nhùn, Tân Uyên, Mường Tè, Thành ủy); 6/8 ban tuyên giáo đăng ký nhiệm vụ trọng tâm (Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Mường Tè, Thành ủy). Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện Kết luận 01 gắn với nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, chống rác thải nhựa.

Qua đó, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia. Tiêu biểu như phòng trào: "Xây dựng phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển";  “Thi đua quyết thắng”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” hay các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Ủng hộ quỹ vì người nghèo"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”…


Thực hiện đăng ký việc đột phá, đổi mới là cơ sở quan trọng để mỗi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ hướng phấn đấu, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cũng là cơ sở đánh giá năng lực, trình độ của đội ngũ người đứng đầu. Qua đó, tiếp tục tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Trên cơ sở những kết quả đạt được bước đầu, trong thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực hơn. Nổi bật là lan tỏa rộng hơn những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác. Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 và chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ tỉnh đã bước đầu mang lại nhiều kết quả thiết thực. Với sự vào cuộc nỗ lực, quyết tâm và tổ chức bài bản, nghiêm túc trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Cùng với đó, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website