Hà Nam: Mô hình tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác

Chi bộ VP – KHTC có 12 đảng viên. Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, hành động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CB, ĐV, CC, NLĐ, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Sở LĐ – TB&XH về việc xây dựng mô hình điểm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, Chi bộ VP – KHTC đã đăng ký xây dựng mô hình “Đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt công tác CCHC”. Mô hình được xây dựng trên cơ sở bám sát với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của CB, ĐV trong chi bộ. Từ đó, bảo đảm các nội dung thực hiện mô hình được thực hiện cụ thể, rõ ràng, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung đẩy mạnh đổi mới lề lối, phong cách làm việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022.

Để mô hình được triển khai hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng, Chi bộ VP – KHTC đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, đồng thời ký kết nội dung phối hợp thực hiện với chi bộ các phòng chuyên môn. Cùng với đó, tổ chức quán triệt, triển khai và ký cam kết thực hiện mô hình tới 100% CB, ĐV, CC, NLĐ trong phòng. 100% CB, ĐV, CC, NLĐ trong chi bộ đều tham gia học tập ký cam kết thực hiện các chuyên đề hằng năm; 100% CB, ĐV, quần chúng  đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác; 100% CB, ĐV cam kết không vi phạm những biểu hiện về suy thoái đạo đức, đặc biệt là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua 5 năm thực hiện mô hình (2017 - 2022) công tác CCHC của ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của ngành được thực hiện tại bộ phận “một cửa” Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với 113 thủ tục đã rà soát đăng ký 21 TTHC thực hiện liên thông trong quy trình giải quyết. Các thủ tục thực hiện liên thông đã được cắt giảm trên 50% thời gian giải quyết theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 08 – NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 – 2020. Tổng số hồ sơ TTHC yêu cầu giải quyết qua từng năm đều đạt kết quả cao. Năm 2021, tổng số hồ sơ TTHC yêu cầu giải quyết là 13.657 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trực tuyến là 29 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp 13.628 hồ sơ. 100% hồ sơ đều trả trước hạn và đúng hạn.

Đồng chí Ngô Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ VP-KHTC cho biết: Chuyển biến lớn nhất thông qua mô hình điểm “Đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt công tác CCHC”, CB, ĐV, CC, NLĐ đã tập trung tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mỗi CB, ĐV, CC, NLĐ đã tự đề ra kế hoạch cho bản thân, đăng ký các chuyên đề học tập và làm theo Bác phù hợp với vị trí, công việc được phân công, góp phần hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện mô hình điểm “Đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt công tác CCHC”, Chi bộ VP – KHTC đã góp phần xây dựng Đảng bộ Sở LĐ – TB&XH ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiều năm liền, Chi bộ VP – KHTC được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh, Đảng bộ Sở LĐ – TB&XH khen thưởng. Năm 2022, Chi bộ VP – KHTC được Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tặng Giấy khen về thực hiện mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website