Hội viên, nông dân huyện Đông Sơn thi đua học tập và làm theo Bác

 Hội viên HND huyện Đông Sơn tham gia dọn vệ sinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

22 năm gắn bó với công tác HND, trong đó có 7 năm trên cương vị Chủ tịch HND xã Đông Minh, ông Nguyễn Văn Thanh luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cương vị là chủ tịch HND xã, ông luôn đổi mới phong cách làm việc, đưa ra những ý tưởng mới, phù hợp với thực tế để triển khai có hiệu quả tại các chi hội. Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm”, trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Thanh đã tích cực vận động hội viên và giao chỉ tiêu cho từng chi hội đăng ký thực hiện. Kết quả, hằng năm toàn xã có trên 500 hội viên đăng ký; năm 2021 có 441 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; hằng năm có 100% hội viên đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa. Nhằm phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, ông Thanh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia hiến đất, ngày công lao động, vận động Nhân dân ủng hộ 130 triệu đồng để làm đường, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa.

Với 94 chi hội và 12.851 hội viên, HND huyện Đông Sơn đã luôn chủ động xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương. Bằng nhiều hình thức, HND huyện đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đảm bảo sát thực với hoạt động công tác hội và phong trào nông dân như: Xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu, tuyên truyền gương người nông dân cần cù, năng động, dám nghĩ, dám làm như: Hộ ông Nhân, ông Trúc, xã Đông Hoàng, hộ ông Tần, ông Thanh, xã Đông Minh, ông Lâm ở xã Đông Yên, ông Đức ở xã Đông Khê... Nhiều hộ đã hiến hàng trăm m2 đất làm đường như hộ ông ông Bích, ông Ngọc, ông Võ, ông Bình ở thị trấn Rừng Thông.

Ngoài ra, các cấp hội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước, ngày sinh của Bác và qua đó, gây dựng và phát triển phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ trong các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Bác “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp HND trong huyện thực hiện ngày càng có hiệu quả các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Các cơ sở hội đã cụ thể hóa nội dung các phong trào thành chương trình hành động thu hút hội viên tích cực tham gia. Từ hoạt động của các phong trào đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến, hàng năm số lượng hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nhiều đơn vị có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cao như các xã: Đông Yên, Đông Văn, Đông Khê, Đông Ninh, thị trấn Rừng Thông...

Để hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế, HND huyện đã xây dựng kế hoạch vận động quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện có trên 1,3 tỷ đồng, giúp cho 45 hộ hội viên nông dân vay để phát triển các mô hình kinh tế. Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ là 99.040 triệu đồng cho 2.237 hộ vay theo tổ vay vốn; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ là 190.261 triệu đồng cho 2.155 hộ vay theo tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ là 8.829 triệu đồng cho 144 thành viên vay; phối hợp với Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông và các công ty phân vi sinh khác hàng năm cung ứng hàng ngàn tấn phân bón chậm trả cho nông dân sản xuất; phối hợp tổ chức tập huấn khoa học - kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi được 760 lớp cho 45.870 lượt hội viên nông dân tham gia.

Để giúp hội viên có thêm nghề mới, vững chắc tay nghề với những nghề đang làm ổn định, hội đã phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội và trung tâm hỗ trợ nông dân, trung tâm dạy nghề (HND tỉnh) tổ chức lớp dạy nghề ngắn hạn như trồng trọt, chăn nuôi, hoa, cây cảnh cho 850 hội viên. Bên cạnh đó, hội cũng đã tư vấn, giới thiệu và tạo nguồn lao động cho các đơn vị nhà máy may hơn 2.000 hội viên nông dân có việc làm và thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của HND huyện Đông Sơn đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bà Bùi Thị Loan, Chủ tịch HND huyện Đông Sơn, cho biết: Thời gian tới, các cấp HND huyện Đông Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu; gắn nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo động lực tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và các phong trào thi đua; từ đó nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website