Đức Cơ: Đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị trên tinh thần đổi mới, đi vào thực chất. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn huyện; nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức.

 

 Ia Dom là 1 trong 3 xã của huyện Đức Cơ đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Anh Huy

Ông Nguyễn Đình Tuất-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Krêl-cho biết: Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quán triệt, phổ biến xuống 17 chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ lựa chọn, xác định khâu đột phá trong thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm để tập trung chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cường cho hay: Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo  nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao đạo đức công vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể... Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 3/9 xã và 13 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được chú trọng. Từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ huyện thực hiện công khai kế hoạch cá nhân của Bí thư Huyện ủy trên Cổng thông tin điện tử, sóng truyền thanh của huyện; duy trì và thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và người dân; thực hiện tốt “Ngày dân vận cơ sở” và phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở” để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Nhiều phong trào, mô hình về học tập và làm theo Bác tiếp tục được xây dựng, nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Đề cập đến kết quả mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đỗ Thị Mai cho biết: “Mô hình đã kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc ngay tại cơ sở theo thẩm quyền, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Lắng nghe ý kiến của người dân, đội ngũ cán bộ, công chức đã từng bước đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”. Cũng theo bà Mai, căn cứ chương trình, kế hoạch từ đầu năm, vào ngày thứ sáu của tuần thứ 4 hàng tháng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ chuyên trách các xã, thị trấn trực tiếp xuống thôn, làng gặp gỡ, lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân. Từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức 17 buổi “nghe dân nói” tại 17 thôn, làng với 791 người tham gia. Tại các sự kiện này, 158 lượt câu hỏi, ý kiến về các vấn đề: chỉnh sửa thông tin, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết các chế độ, chính sách; vệ sinh môi trường; xây dựng nông thôn mới; thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức... đã được cán bộ các xã, thị trấn tiếp nhận, giải đáp kịp thời.

Bí thư Huyện ủy Đức Cơ nhấn mạnh: Đảng bộ huyện xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 là giải pháp đột phá, thiết thực nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 với việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website