• Đưa học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

  Tại tỉnh Long An, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cũng như nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình Dân vận khéo (DVK) mang ý nghĩa thiết thực, tạo sự đồng thuận của người dân và lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng.

 • Lan tỏa những mô hình phụ nữ học và làm theo Bác

  Để triển khai sâu rộng đến 172 cơ sở Hội, 1.003 chi hội ấp, khu phố với 347.144 hội viên, công tác tuyên truyền được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác nêu gương của cán bộ Hội, hội viên là đảng viên trong các cấp Hội LHPN của tỉnh được nâng cao.

 • Công an Hà Nam: Học tập và làm theo Bác - Vì nhân dân phục vụ

  Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ, xuyên suốt, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Tổ chức hàng chục đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương...

 • Tây Ninh: Nhiều gương điển hình trong học và làm theo Bác

  (HCM.VN) - Trong quá trình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều điển hình nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Thành phố Quảng Ngãi nhân rộng nhiều mô hình học và làm theo Bác

  Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ TP Quảng Ngãi đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

 • Khâu đột phá học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Mai Sơn

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Mai Sơn (Sơn La) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

 • Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Thực hiện Chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” và “nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa (tỉnh Long An) định hướng cho các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng mô hình phù hợp, hiệu quả, sát tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị.

 • Học tập và làm theo gương Bác góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp được xem là công việc tự giác, thường xuyên hằng ngày, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân “tự soi”, “tự sửa”; đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc

  (HCM.VN) - Cuốn sách “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc” đi sâu phân tích, làm sáng tỏ khát vọng Hồ Chí Minh về độc lập - tự do - hạnh phúc và hành trình Người từng bước hiện thực hóa khát vọng đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

 • Lan tỏa phong trào nông dân học và làm theo Bác

  .

 • Những con đường “ý Đảng, lòng dân” ở Vĩnh Hòa

  Học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên ở xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

 • Những điển hình tiên tiến phụ nữ học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực, khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên. Từ học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website