15 tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác được Đảng ủy TMP biểu dương

Bí thư Đảng uỷ TMP Huỳnh Văn Khánh trao phần thưởng cho tập thể tiêu biểu

Phó Bí thư Đảng uỷ TMP Nguyễn Hùng Lượng trao phần thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy TMP đã chỉ đạo cấp ủy chủ động xác định những nội dung trọng tâm, đột phá theo chủ đề học tập và làm theo Bác phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Phong trào học tập và làm theo Bác tại TMP đã góp phần rất quan trọng vào việc tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên của công ty...

Bí thư Đảng ủy TMP Huỳnh Văn Khánh quán triệt việc học tập làm theo lời Bác tại TMP

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, Đảng ủy TMP tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và công nhân về vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm góp sức để TMP phát triển bền vững trong sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website