Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dự và chủ trì chương trình có ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Toàn cảnh sự kiện Ảnh: Thanh Tuấn

 

Diễn đàn nhằm biểu dương những thành công của các tổ chức, cá nhân trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời kịp thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần hình thành bản sắc riêng cho văn hóa kinh doanh Việt Nam. Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa kinh doanh Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Phát biểu khai mạc chương trình ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho biết: Xây dựng văn hóa kinh doanh dựa trên hệ giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhiệm vụ, là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để doanh nghiệp củng cố, phát triển nội lực, tạo tiền đề và điểm tựa trong quá trình hội nhập.

Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện Ảnh: Thanh Tuấn

 

Là một tổ chức nhân dân luôn phấn đấu đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo lý tưởng hòa bình cao quý và các tiêu chí tiến bộ của UNESCO, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình”, ông Trần Văn Mạnh nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Mạnh bày tỏ, bằng việc bảo trợ Diễn đàn, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, khuyến khích, vận động đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa thế giới, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các đại biểu tham dự sự kiện Ảnh: Thanh Tuấn

 

Tại diễn đàn đã ghi nhận và biểu dương những thành công của các tổ chức, cá nhân trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập. Đề cao vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) đã nêu “thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế... Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng luật pháp, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ Tổ quốc”.

Một số hình ảnh biểu dương các doanh nhân văn hóa, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu thời kỳ hội nhập năm 2024:

Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 - là một trong những đơn vị đạt danh hiệu doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu thời kỳ hội nhập năm 2024. Ảnh: Thanh Tuấn
Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vinh danh các doanh nghiệp tại Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập. Ảnh: Thanh Tuấn
Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vinh danh top 10 doanh nghiệp tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp năm 2024. Ảnh: Thanh Tuấn
Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vinh danh top 10 doanh nghiệp tiêu biểu thời kỳ hội nhập năm 2024. Ảnh: Thanh Tuấn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website