Phim tài liệu: Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin

Đã xem:23797