Đảng ủy Công an Sóc Trăng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 1 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể trong Công an tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tạo chuyển biến thực chất hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị được phát huy. Qua đó, đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trở thành việc làm tự thân, hành động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, đã xuất hiện nhiều mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác cũng như trong công tác và chiến đấu, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Phạm Quốc Việt - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao giấy khen của Đảng ủy Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Phạm Quốc Việt - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao giấy khen của Đảng ủy Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Công tác chính trị, tư tưởng trong 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều kết quả tích cực, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nổi bật là nghiên cứu, học tập các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Quốc Việt ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Quy định số 09-QĐ/ĐUCA và công tác chính trị, tư tưởng 6 tháng đầu năm 2024. Trong thời gian tới, Đại tá Phạm Quốc Việt đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, nhất là chủ đề năm 2024: “Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính”. Quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 3 vấn đề cốt yếu là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu” trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 09-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website