Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Ngọc Lặc

Mô hình hàng rào xanh tại thôn Thanh Bình (xã Thúy Sơn) tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chi bộ thôn Thanh Bình, xã Thúy Sơn được đánh giá là một trong những điểm sáng trong huyện về học và làm theo Bác. Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thanh Bình Dương Đình Vân cho biết: Thôn có 285 hộ, 1.071 khẩu, trong đó có 72% là người dân tộc Mường. Để lan tỏa việc học tập và làm theo Bác, chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và là tuyên truyền viên tích cực vận động Nhân dân phát triển sản xuất, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Qua đó, thôn có nhiều bước tiến về mọi mặt, nhất là trong XDNTM... Năm 2020, thôn được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2023, chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề với mục tiêu phấn đấu cuối năm 2024 hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, chi bộ đã vận động Nhân dân đóng góp tiền, hiến hàng nghìn m2 đất, hàng ngàn ngày công để bê tông hóa hơn 3km đường giao thông, 2,3km đường điện chiếu sáng, hơn 1km đường hàng rào xanh, sửa sang nhà văn hóa thôn... Hiện tỷ lệ hộ nghèo của thôn Thanh Bình chỉ còn 5%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 46 triệu đồng/năm. Năm 2023, chi bộ thôn Thanh Bình được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Điểm nhấn trong học và làm theo Bác ở Ngọc Lặc là Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện để chỉ đạo thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính, như: tập trung nguồn lực, đầu tư các dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng phong cách, tác phong cán bộ, công chức, viên chức huyện “năng động, sáng tạo, thân thiện” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở... được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Trong công tác cải cách TTHC tập trung vào việc đơn giản hóa các TTHC; thực hiện tốt quy chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan. Những năm gần đây, Ngọc Lặc luôn được đánh giá là đơn vị đi đầu các huyện miền núi về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính. Điển hình như: đảng bộ Dân Đảng, đảng bộ chính quyền tích cực thực hiện “Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan kiểu mẫu”; Công an huyện thực hiện “Vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; Bệnh viện Đa khoa huyện thực hiện tốt 12 điều y đức và “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; bộ phận hành chính công thực hiện “Bốn tăng, hai giảm, ba không” tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch công việc...

Các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ được giao để xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khắc phục kịp thời, có hiệu quả. Đồng thời, gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chung sức XDNTM... Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Điển hình như mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của hộ gia đình ông Lê Văn Động, thôn Lương Thiện, xã Thạch Lập; mô hình trồng dưa vàng 369 áp dụng nhà lưới với diện tích 5.000m2 của hộ ông Phạm Văn Kiên ở thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ; tấm gương phát triển kinh tế hiệu quả, tích cực tham gia công tác hội của chị Phạm Thị Hiên ở xã Cao Ngọc...

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc Phạm Văn Thiết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt hiệu quả sẽ là một trong những giải pháp tối ưu để Đảng bộ huyện tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, từng bước hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website