TP. Mỹ Tho: Điểm sáng trong học và làm theo BácBÁM SÁT NHIỆM VỤ

Năm 2023, Thành ủy Mỹ Tho chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị với chuyên đề của năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

UBND TP. Mỹ Tho khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chuyên đề thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

UBND TP. Mỹ Tho khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chuyên đề thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Theo đó, cấp ủy cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung phù hợp với cơ quan, đơn vị để học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu, đăng ký nêu gương, làm theo với những việc làm thiết thực, cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác và đây cũng là tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Trong đó tập trung vào 3 nội dung: “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; thực hiện chủ đề nhiệm vụ chính trị năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý”.

Kết quả đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị; từ thành phố đến cơ sở; việc thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc hơn; tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét; chú trọng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy các cơ sở đảng quan tâm thực hiện, gắn công tác tuyên truyền nội dung các chuyên đề với các hội thi, tọa đàm, kể chuyện về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, nhiệm vụ chính trị hằng năm theo chủ đề của Tỉnh ủy, Thành ủy và các hoạt động khác của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

NHIỀU MÔ HÌNH HAY, THIẾT THỰC

Việc tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu; mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, trong năm 2023, thành phố xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Cụ thể trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có mô hình “Nhóm bạn giúp nhau vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ”, “Xây dựng cảnh quan môi trường theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm”, “Đoàn kết, thích ứng, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”...

Các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có mô hình “Người mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi”, các mô hình gắn với Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; “Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp bưởi da xanh”; “Sọt rác thanh niên, “Tương trợ Công đoàn”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Các phường, xã quan tâm xây dựng các mô hình gắn với các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, như: Mô hình “Tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp” ở các xã Tân Mỹ Chánh, Phước Thạnh, Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An; mô hình “Tuyến đường văn hóa giao thông” ở các phường 1, 4, 5, 6, 7, 8; mô hình “Cổng rào, ánh sáng an ninh trật tự” ở hầu hết các phường, xã; mô hình “Camera theo dõi an ninh trật tự” đem lại hiệu quả thiết thực, ổn định tình hình trật tự ở các khu phố, ấp... Đảng viên có mô hình “Tự soi, tự sửa”, “Vận động nhân dân giúp đỡ nhau khi có hữu sự ở khu dân cư”, “Vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi ni lông, thân thiện với môi trường”…

Lực lượng vũ trang thành phố có các mô hình: “ Trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”; “Đăng ký thường trú trạm trú cho công dân”; “Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang TP. Mỹ Tho quyết tâm học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy luôn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là ở các đảng bộ phường, xã. Các bí thư chi bộ, cán bộ khu phố, ấp, chi hội trưởng các đoàn thể khu phố, ấp luôn thể hiện vai trò nòng cốt ở khu dân cư, luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Đồng thời, thực hiện nhiều cuộc vận động nhân dân có hiệu quả thiết thực như: Hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường nơi sinh sống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; phát động sâu rộng trong nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thành phố văn minh, đô thị hiện đại, thành phố thông minh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website