Cơ quan tuyên giáo tích cực tham mưu, đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác

Cùng với đó, tham mưu lựa chọn nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác của năm sát gần với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Trong các văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định rõ những nội dung trọng tâm cần tập trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Cùng với đó, phát huy vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp, phân công nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trong khối tư tưởng, văn hóa nhằm hoàn thành tốt nhiệm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tích cực, chủ động tham mưu BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm bảo đảm chu đáo, kịp thời, hiệu quả.

 Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu BTV chỉ đạo, tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững" bằng hình thức trực tiếp kết hợp truyền hình trực tuyến qua sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tới 592 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Nhờ đó, số lượng cán bộ đảng viên (CBĐV), công chức viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên tham gia học tập đạt tỷ lệ rất cao (98%). Theo đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm, sau hội nghị học tập, thực hiện sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Thanh Liêm chỉ đạo các đầu mối cơ sở đảng trực thuộc tổ chức cho CBĐV, CCVC thảo luận làm rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề gắn với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó đăng ký làm theo Bác với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Để việc học tập, làm theo Bác và đề cao vai trò nêu gương của CBĐV đạt kết quả thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh cũng đã tham mưu với cấp ủy rà soát, đánh giá chất lượng, lựa chọn những mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phù hợp, hiệu quả thiết thực để giới thiệu, nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong tổ chức đảng cũng như đời sống xã hội. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có gần 1.500 mô hình đang duy trì thực hiện. Nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả, có sức lan toả tích cực như: "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ" (Huyện ủy Lý Nhân); “Ngày thứ bảy với dân" (Huyện ủy Bình Lục); “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" (Huyện ủy Kim Bảng); “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (Đảng ủy Công an tỉnh); “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị" (Thành ủy Phủ Lý); “Nâng bước em đến trường” (Đảng ủy Quân sự tỉnh); "Tích cực, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo" (Huyện ủy Thanh Liêm); “Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân” (Thị ủy Duy Tiên)...

Cán bộ, công chức xã Tân Sơn, Kim Bảng hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Khang Ninh

Phản ánh về hiệu ứng tích cực của việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác trong thực tế đời sống ở địa phương, anh Nguyễn Văn Khiêm (thôn An Bài, xã Đồng Du, Bình Lục) cho biết: Thời gian gần đây, đội ngũ CBĐV, CCVC, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã rất cởi mở, gần gũi với nhân dân; chủ động lắng nghe, giải quyết kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đặc biệt, thông qua mô hình “Ngày thứ bảy với dân”, “Chủ nhật xanh”, đội ngũ CBĐV, CCVC xã rất tích cực tham gia cùng nhân dân dọn vệ sinh môi trường; trồng, chăm sóc cây xanh… góp phần hoàn thiện và giữ vững chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, qua đó, tạo dựng sự gắn bó, gần gũi giữa CBĐV, CCVC với nhân dân, tạo không khí tin tưởng, thân thiện, phấn khởi, hài lòng cùng nỗ lực thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể hóa nội dung chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2023, Ban Tuyên giao Tỉnh ủy đã xây dựng mô hình “Không gian văn hóa đọc” nhằm góp phần duy trì và nâng cao văn hóa đọc trong đội ngũ CBĐV, CCVC cơ quan. Từ mô hình cụ thể của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến nay nhiều địa phương, đơn vị đã xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc như các mô hình: “Không gian văn hóa đọc cộng đồng cụm dân cư thôn 1" (Đảng ủy xã Bối Cầu, huyện Bình Lục), “Xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại thôn Duyên Hà” (Đảng ủy xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân), “Văn hóa đọc tại Trường Tiểu học Liêm Chính” (Đảng ủy phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý)... Một số địa phương trong tỉnh cũng đã xây dựng tủ sách điện tử với số lượng, chủng loại sách báo, tạp chí, tài liệu… đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ của đông đảo độc giả.

Để duy trì thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều năm qua Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý luôn chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ việc học tập, làm theo Bác trong CBĐV và nhân dân. Chú trọng khai thác thế mạnh của các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông tin, định hướng tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên cấp ủy, hội nghị giao ban các cơ quan khối tư tưởng - văn hóa. Cùng với đó, tham mưu biên soạn đưa vào tài liệu tuyên truyền, thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng; tổ chức tọa đàm; phát động hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Theo đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, quán triệt sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Mặt khác, tham mưu với cấp ủy tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, CBĐV trong việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm… qua đó góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương.

Với sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, sâu sát, cụ thể trong hướng dẫn thực hiện của cơ quan tuyên giáo các cấp, việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo Bác được tiến hành đồng bộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực đời sống, động viên CBĐV, CCVC và các tầng lớp nhân dân nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website