Tuyên truyền sâu rộng Chuyên đề năm 2024 về học và làm theo Bác
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Toàn tỉnh có 190 điểm cầu, với 21.596 đảng viên tham gia học tập, trong đó có 4 điểm cầu cấp tỉnh gồm: Trụ sở Tỉnh ủy 2 điểm; UBND tỉnh và HDND tỉnh, với 729 đảng viên; 18 điểm cầu cấp huyện, với 2.261 đảng viên; 168 điểm cầu cấp xã, với 18.606 đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, PGS.TS Bùi Đình Phong - Ủy viên Hội đồng Khoa học - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai nội dung chuyên đề năm 2024 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí" và gợi mở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, làm theo và nêu gương trong triển khai, thực hiện.

Theo PGS.TS Bùi Đình Phong, muốn thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt được hiệu quả và có chiều sâu, Tây Ninh cần xây dựng lộ trình, chương trình hành động cụ thể; tập trung rà soát các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng; nâng cao vai trò của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tỉnh cần tuyên truyền, chỉ rõ những tác hại, nguy hại của vấn đề tham nhũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và của quê hương; tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng từng bước đi vào thực chất, có hiệu quả.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng tham gia Hội nghị. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái cho biết, năm 2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng để khẳng định lại cho cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp ủy, người đứng đầu và các cấp cần quan tâm hơn, chú trọng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp, các giải pháp để phòng ngừa, chống tiêu cực lãng phí.

"Những nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tỉnh triển khai thường xuyên và xuyên suốt; năm 2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn cách làm phải sâu sắc, phong phú hơn nên trước đó đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Trường Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học và mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu để nghiên cứu sâu về vấn đề này, gắn kết giữa lý luận và thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí ở địa phương", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Để thực hiện tốt, có hiệu quả Chuyên đề năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2024 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, báo, đài, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng văn nghệ sĩ trong tuyên truyền.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo sát hợp thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, hành động trong cán bộ, đảng viên về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website