Hơn 16.800 cán bộ, đảng viên quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Hội nghị được kết nối đến 163 điểm cầu trên toàn tỉnh với hơn 16.800 cán bộ, đảng viên tham dự; trong đó có 1 điểm cầu cấp tỉnh. 12 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 150 điểm cầu cấp cơ sở. Tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có: đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hữu Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Hữu Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hữu Thọ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01; Chuyên đề toàn khóa; Chỉ thị số 20 ngày 20-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Vạn Ninh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Vạn Ninh

Ông Lê Hữu  Thọ nhấn mạnh: sau khi nghiên cứu, học tập,  các cấp ủy đảng cần chỉ đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; cấp ủy lựa chọn từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cấp mình để triển khai thực hiện, nhất là những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; lấy kết quả thực hiện những nội dung này làm một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Ông đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo xây dựng và triển khai các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; định kỳ 6 tháng/lần giới thiệu các mô hình, cách làm hay có hiệu quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để truyên truyền, nhân rộng điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy tiếp tục tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục đưa kết quả học tập và làm theo Bác vào đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website