Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện

Hội nghị được truyền hình trực tiếp ở cấp tỉnh và trực tuyến tới điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II chia sẻ những nội dung lớn, trọng tâm trong chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”.

Theo PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng, Đảng xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Theo đó, cần xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, đặc biệt là văn hóa trong Đảng trở thành tấm gương đạo đức cho xã hội. 

PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ về các nội dung trọng tâm trong Chuyên đề 2024 tại hội nghị
PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ về các nội dung trọng tâm trong Chuyên đề 2024 tại hội nghị

PGS-TS Nguyễn Quốc Dũng tập trung phân tích sâu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người, gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường thực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 và Nghị quyết số 12-NQ/TU thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, cần chú trọng nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm công tác giáo dục, văn nghệ sĩ; cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, lãnh đạo doanh nghiệp và những người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng và xã hội. Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, về xây dựng văn hóa, con người nói riêng gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cũng đề nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy thành các cơ chế, chính sách liên quan đến nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính để bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Do đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, nghiên cứu có các biện pháp thiết thực, hiệu quả, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy và phát triển văn hóa nói chung và đặc trưng của văn hóa Đồng Nai nói riêng, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website