Triển khai nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dự tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Chí Công - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; nguyên Tỉnh ủy viên các khóa đã nghỉ hưu; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: CHÍ BẢO

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển”. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và con người nói riêng là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa, luận điểm về con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa, con người của chủ nghĩa Mác - Lênin…

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ BẢO

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh, Sóc Trăng là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống lâu đời; đồng bào các dân tộc trong tỉnh sống đan xen trong cộng đồng dân cư; đặc biệt sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc đã tạo nên nét văn hóa phong phú, đặc trưng, đặc sắc của vùng đất và con người Sóc Trăng. Tiếp nối thành quả đạt được qua 2 năm triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo biên soạn nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, con người Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển”. Đây là chuyên đề có ý nghĩa rất thiết thực đối với quá trình vận dụng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự phát triển của tỉnh để thực hiện trong toàn Đảng bộ. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của Chuyên đề năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập nghiêm túc và triển khai có hiệu quả nội dung Chuyên đề năm 2024 đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, khuyến khích, biểu dương, nhân rộng những cán bộ, đảng viên có ý chí vươn lên, có cách làm sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của xã hội. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, vai trò của các cơ quan báo chí trong việc nghiên cứu, sáng tác các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh con người Sóc Trăng. Việc tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 phải bảo đảm tính thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, góp phần cho công tác triển khai, quán triệt đạt hiệu quả cao nhất…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website