Vĩnh Phúc: Lập Thạch học và làm theo Bác với nhiều mô hình, cách làm hay

Học Bác mỗi cán bộ, đảng viên Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lập Thạch luôn tận tụy, trách nhiệm, trong công việc

Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu cam kết với Tỉnh ủy về xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy Lập Thạch xây dựng và ban hành Kế hoạch "Xây dựng các mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng mô hình tập thể, cá nhân có địa chỉ, nội dung công việc cụ thể đảm bảo các tiêu chí, chất lượng. Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký xây dựng 35 mô hình tập thể, 20 mô hình cá nhân.

Trên cơ sở mô hình, điển hình đăng ký, Ban Tuyên giáo Huyện ủy lựa chọn 10 mô hình, điển hình tiêu biểu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện vào dịp cuối năm.

Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình, điển hình, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế các biểu hiện mang tính phong trào. Các mô hình được triển khai bằng việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lập Thạch ( Agribank Lập Thạch) hiện có 32 đảng viên. Thời gian qua, việc xây dựng văn hóa Agribank Lập Thạch “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”; “Gắn kết, thân thiện, nghĩa tình, địa phương, tam nông” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên Agribank Lập Thạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Lý, Phó Giám đốc Agribank Lập Thạch cho biết: “Năm 2022, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác Hồ, Chi ủy chi bộ Agribank chi nhánh Lập Thạch xây dựng mô hình “Văn hóa Agribank Lập Thạch”.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn tận tụy, trách nhiệm trong công việc; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ giao tiếp. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để khách hàng giao dịch thuận tiện. Giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm mục đích sử dụng nguồn vốn vay cho sản xuất, kinh doanh... "

Thấm nhuần và vận dụng những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động kinh doanh, Agribank Lập Thạch đã xây dựng và duy trì được cơ sở khách hàng bền vững; chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngày càng nâng lên.Các chỉ tiêu kinh doanh hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

Cơ cấu huy động và cho vay, thu phí theo đúng định hướng; cơ cấu dư nợ theo ngành nghề thuộc nhóm tăng trưởng, có chất lượng dư nợ tốt… Hiện nay, tổng nguồn vốn của Agribank Lập Thạch đạt 2.589 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm 2022; dư nợ cho vay đạt 2.595 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm 2022 phục vụ hơn 50.000 khách hàng. Đến thời điểm này, chi nhánh đã hoàn thành 96% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đồng chí Lưu Thị Chi Lan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lập Thạch cho biết: Với phương châm “Học đi đôi với làm theo”, “Làm theo cụ thể, thiết thực”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Nhờ vậy, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Lập Thạch chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát thực tế các mô hình, điển hình nhằm làm rõ kết quả thực hiện mô hình đã đăng ký; chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Từ đó, điều chỉnh, thay đổi những mô hình không phù hợp, kém hiệu quả và lựa chọn bổ sung những mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa, khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website