Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác ở huyện Ia H’Drai
Lãnh đạo Huyện ủy Ia H’Drai trao giấy khen tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.
Lãnh đạo Huyện ủy Ia H’Drai trao giấy khen tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.

Đây là cơ sở, động lực để huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương vững mạnh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai.

Trong đó, đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề của Trung ương và chuyên đề hằng năm của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Chuyển biến mạnh mẽ

Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai Trương Thị Linh cho biết, quá trình triển khai Kết luận 01-KL/TW đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Đặc biệt là chuyển biến về ý thức, nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc học tập, làm theo Bác đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, nền nếp của mỗi cơ quan, đơn vị.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ huyện Ia H’Drai duy trì thường xuyên việc tổ chức lễ chào và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu của tháng với sự tham gia của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Nội dung sinh hoạt rất đa dạng, phong phú theo từng chủ đề, chủ điểm về tư tưởng, giá trị, ý nghĩa của đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cho từng cá nhân, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời cũng là động lực để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cách làm này không chỉ giúp việc thực hiện phong trào đi vào thực chất mà qua đó từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt của chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể.

Theo đồng chí Bùi Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cao-su Sa Thầy, ngoài nhiệm vụ chính của công ty là trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su, Đảng ủy công ty luôn định hướng để vận dụng một cách sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Điển hình nhất là mô hình phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với gần 100 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn hằng năm. Chính những sáng kiến này đã góp phần giúp năng suất lao động, năng suất vườn cây ngày một nâng cao, giúp công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

“Những tháng đầu năm 2023, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do yếu tố khách quan tác động, nhưng nhờ mô hình phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nên công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, lợi nhuận. Thu nhập bình quân người lao động, nộp ngân sách nhà nước cuối năm vượt chỉ tiêu đề ra. Công ty luôn tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện”, đồng chí Bùi Minh Phú cho biết thêm.

Đi vào cuộc sống

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy Ia H’Drai, việc học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, trên địa bàn huyện Ia H’Drai đã có nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác, trong đó nổi bật như: 

  • Mô hình chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ hằng tháng; mô hình “biến rác thành tiền” của Chi hội Phụ nữ thôn 4, xã Ia Dom;
  • Mô hình sáng kiến “Bia ẩn hiện tự động, điều khiển từ xa ban ngày, ban đêm và hộp báo thao trường đa năng” của Ban Chỉ huy quân sự huyện;
  • Cán bộ, công chức, viên chức của huyện làm việc theo tinh thần “ngày hôm sau phải tốt hơn hôm trước”, “tháng sau phải tốt hơn tháng trước”…

Nhận thức rõ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn 4, xã Ia Đal đã tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo, thông qua các việc làm thiết thực như: Duy trì đường điện thắp sáng công lộ của thôn với chiều dài 2,1 km, bảo đảm thắp sáng cho con em vui chơi, giúp nhân dân trong thôn đi lại thuận lợi hơn vào ban đêm.

Duy trì và nâng cấp việc rào giậu sân vườn, cổng ngõ của từng hộ dân trên địa bàn thôn; dọn đường làng, ngõ xóm định kỳ vào ngày 15 và 30 hằng tháng; tuyên truyền các hộ gia đình dọn dẹp chung quanh nhà thường xuyên; vận động nhân dân trồng cây hoa giấy dọc hai bên đường tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp…

Chi bộ thôn 4 đã phân công cụ thể các đảng viên, thôn trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể của thôn kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của thôn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân để đề xuất các cấp thẩm quyền giải quyết.

Nhờ đó, các phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp trong toàn thôn, tạo động lực để người dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong sản xuất.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4, xã Ia Đal Hà Văn Tình cho biết: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hành động của mỗi đảng viên với tinh thần, trách nhiệm tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân.

100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiệt tình hướng dẫn nhân dân chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình Tổ hợp tác nuôi bò sinh sản được triển khai năm thứ 4 với trên 70 con bò.

Từ những việc làm thiết thực, Chi bộ thôn 4 góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo; thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, trong thôn có 14 hộ sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh giỏi; toàn thôn có 82 hộ đạt gia đình văn hóa.

Gắn bó với vùng đất Ia H’Drai từ những ngày đầu, khi nơi đây còn rất hoang sơ, điện, đường, trường, trạm còn chưa có, nhà cửa tạm bợ, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, chị Vi Thanh Tuần ở thôn 4, xã Ia Đal chia sẻ, nhờ Chi bộ thôn vận động người dân dọn dẹp thường xuyên cho nên đường làng, ngõ xóm luôn xanh-sạch-đẹp.

Bây giờ đã có điện đường thắp sáng, việc đi lại cũng dễ dàng hơn, con em được vui chơi thoải mái. Vợ chồng chị đều là công nhân cao su, thu nhập bình quân hơn 15 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, gia đình chị còn chăn nuôi thêm bò, gà, vịt để phát triển kinh tế gia đình.

“Để có được ngày hôm nay, gia đình tôi luôn cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương trong việc tạo công ăn việc làm. Ngoài việc hỗ trợ con giống như bò, dê, lợn để phát triển kinh tế, cán bộ còn xuống tận nhà hướng dẫn chúng tôi kỹ thuật chăn nuôi, phát triển đàn gia súc. Nhờ đó, gia đình tôi đã gây dựng được đàn bò 17 con, giúp kinh tế gia đình phát triển ổn định”, chị Vi Thanh Tuần chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai Trương Thị Linh cho biết: Với những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Ia H’Drai sẽ tiếp tục phát huy, xây dựng nhiều cách làm thiết thực nhằm tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong toàn Đảng bộ huyện.

Qua đó, góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng huyện Ia H’Drai ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website