Khâu đột phá học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Mai Sơn

 Thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên bản Nong Tầu Mông - Nong Xà Nghè, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn.

Đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Sơn cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, năm 2022 “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ”; năm 2023 “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ”. Năm 2024, “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin, truyền thông; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, kịp thời, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi năm xác định từ 1 nội dung đột phá trở lên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng chí Lò Văn May, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cò Nòi chia sẻ: Đảng ủy xã đã chọn khâu đột phá trong việc học tập và làm theo Bác là xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập trung thâm canh 2.100 ha cây ăn quả các loại; trong đó gần 307 ha được cấp mã số vùng trồng, gần 50 ha được cấp chứng nhận VietGAP và trên 756 ha sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí và đang tiếp tục huy động các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Còn tại xã Phiêng Cằm, học và làm theo Bác, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở nắm tình hình, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Đồng chí Sùng A Châu, Bí thư Đảng ủy xã, thông tin: Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển cây trồng vật nuôi, giảm nghèo bền vững. Thành lập các tổ công tác; phân công cán bộ, công chức xã phụ trách các bản, xây dựng các mô hình kinh tế để nhân dân làm theo. Với các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm trung bình 4-5%/năm; riêng năm 2023 giảm 7%.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết hiệu quả những tồn tại, hạn chế tại cơ sở, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đến nay, huyện Mai Sơn có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 bản, tiểu khu đạt chuẩn bản nông thôn mới; có 20 sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, phong trào thi đua phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có trên 11.200 ha cây ăn quả, sản lượng trên 90.000 tấn/năm; trong đó, trên 4.200 ha sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao; có gần 1.000 ha cây trồng được lắp đặt hệ thống tưới chủ động, tiết kiệm; có 3 vùng cà phê, na được công nhận ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 1.373 ha... Hiệu quả sản xuất không ngừng tăng qua các năm, hiện, bình quân giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác đạt 87,7 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Mai Sơn tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website