Đảng bộ vững mạnh từ học và làm theo Bác

 Diện mạo nông thôn Trung Nghĩa (Yên Phong) ngày càng khang trang.

Việc học và làm theo Bác được Chi bộ thôn Phù Lưu thực hiện linh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hằng tháng, quý, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Chi ủy Chi bộ xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ ra nhiều Nghị quyết về bảo đảm vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng lấn chiếm đất đai, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19… Trong triển khai thực hiện, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Bỉnh, Bí thư Chi bộ cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy chi bộ luôn phát huy tốt phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ lãnh đạo giải quyết tốt nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân như: Từng bước khắc phục tình  trạng ô nhiễm môi trường; duy trì và phát triển kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đảm bảo an ninh trật tự… tạo đồng thuận cao trong nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, tổng thu nhập của thôn đạt gần 220 tỷ đồng, tăng 30 tỷ so với năm 2019. Đời sống nhân dân được nâng cao với thu nhập bình quân đạt 69,2 triệu đồng/người/năm. Từ năm 2019 đến nay, Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt và thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đảng bộ xã Trung Nghĩa hiện có 229 đảng viên sinh hoạt tại 10 Chi bộ trực thuộc. Để việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa trong đời sống, Đảng ủy xã chỉ đạo các Chi bộ triển khai quán triệt, học tập đầy đủ nội dung của Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 và các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII, XIII), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ; xây dựng và niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các đảng viên tự soi, tự sửa và để quần chúng nhân dân giám sát việc thực hiện. Hằng năm, 100% các Chi bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác. Đây là một trong những tiêu chuẩn bình xét, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên.

Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Năm 2021, xã thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu nhập đạt 868,3 tỷ đồng tăng 24 tỷ đồng so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ chiếm 89%, nông nghiệp chiếm 11%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 70,5 triệu đồng/người. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,86%. Văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 0,54%, 5/5 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Lưu Văn Hói, Bí thư Đảng ủy xã  khẳng định: “Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Trung Nghĩa xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Năm 2021, Đảng bộ có 80% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mai Phương

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website