Tỉnh ủy Sơn La: Sơ kết 1 năm thực hiện thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 Sơ kết 1 năm thực hiện thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ. Việc triển khai học tập chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cấp ủy đã cụ thể hóa nội dung các chuyên đề thành những công việc, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ; kết hợp triển khai học tập các chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các phong trào thi đua, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định 2 nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ, gồm: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai, áp dụng các tiến bộ KHKT, tiến hành sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu nông sản phục vụ các cơ sở chế biến và xuất khẩu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xác định các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn nội dung đột phá đăng ký với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy để triển khai thực hiện.

Nhân rộng các mô hình, nhân tố tích cực

Học và làm theo Bác, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn xây dựng 29 mô hình tiêu biểu. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng 579 mô hình trên các lĩnh vực, góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, hiểu dân, làm cùng nhân dân, đối thoại với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Tại Hội nghị, các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong tỉnh đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; các mô hình sản xuất hiệu quả; công tác nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân… Tiêu biểu như Đảng bộ xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu triển khai, tổ chức đồng loạt chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện xây dựng nông thôn mới”; “Ngày Chủ nhật xanh” huy động sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao; bản, tiểu khu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Đảng bộ xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu với mô hình chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây đem lại thu nhập kinh tế cao; HTX Toàn Phát, bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã với mô hình sản xuất, cung ứng giống cây ăn quả; chăn nuôi bò, dê sinh sản; cung ứng vật tư nông nghiệp; sản xuất liên kết phát triển vùng nguyên liệu quế; mô hình “Nuôi em” của Công an tỉnh... 

Đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã biểu dương những thành tích các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo và nêu gương, trên cơ sở một số công việc cụ thể đã lựa chọn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; tập trung giải quyết hiệu quả, thiết thực, để học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tránh hình thức, bệnh thành tích. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trên các lĩnh vực công tác. Tập trung triển khai việc học tập chuyên đề năm 2022 với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 56 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Nguyễn Yến - Mạnh Hùng

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website