Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh

Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho tập thể Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh - đơn vị điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 - 2021.

Theo đó, những mô hình tập thể điển hình nói chung và điển hình trong sản xuất, kinh doanh nói riêng trong học tập và làm theo Bác của ĐBK phải thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị hằng năm.

Chủ động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể; có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu thi đua được giao; có giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh, được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Bên cạnh đó, phải triển khai nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trên 70% cán bộ, đảng viên, trong đó có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương toàn diện trong tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ công tác được giao.

Không có cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; không có cá nhân vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành lỷ luật; có các gương điển hình tiêu biểu được xây dựng. Hằng năm, chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mô hình trong sản xuất, kinh doanh được dành cho các doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp và các đơn vị, nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp trực thuộc doanh nghiệp trong khối. ĐBK phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh lựa chọn xây dựng 5 mô hình giai đoạn 2021 - 2023 và tiếp tục nhân rộng trong giai đoạn 2023 - 2025.

Đó chính là những tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhiều đóng góp cho xã hội; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng khá.

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động, đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương tổ chức phát động và tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đặc biệt, các tập thể sản xuất, kinh doanh phải có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ trong doanh nghiệp.

Có giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website