Bộ CHQS tỉnh: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Bí thư ĐUQS tỉnh cho biết: Ngay từ khi có Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản hướng dẫn của lãnh đạo các cấp liên quan, ĐUQS tỉnh chủ động biên soạn 2 chuyên đề tự chọn về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đưa vào chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng quy định. Trong đó, LLVT tỉnh có Chuyên đề năm 2021 “về đẩy mạnh học tập, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh” và Chuyên đề năm 2022 “về đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Theo đó, từ tháng 5-12/2021, ĐUQS tỉnh tổ chức 2 lớp cho 335 cán bộ, đảng viên cơ quan 4 phòng trực thuộc; các đơn vị LLVT trong tỉnh tổ chức 11 lớp, với 652 cán bộ, đảng viên tham gia. Từ đầu năm 2022 đến nay, ĐUQS tỉnh tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp cho 100% cán bộ, đảng viên đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn nhiệm vụ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc ĐUQS tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là lồng ghép trong sinh hoạt văn hoá-văn nghệ, học tập các bài hát về Bác Hồ của tổ chức Đoàn các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng hình thức Infographic trên 2 trang, 2 nhóm của ĐUQS tỉnh và các nhóm trên không gian mạng của các đơn vị. Đồng thời, duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống truyền thanh nội bộ; triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi các tài liệu theo Chỉ thị số 05-CT/TW “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp.

Từ tháng 5/2021 đến nay, toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã có 100%  tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên, cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hàng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng tập trung hướng dẫn Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, tích cực hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo sức lan tỏa sâu rộng với các phong trào thi đua Quyết thắng, “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”...

 

 Bộ đội Trung đoàn Bộ binh 990 thực hành bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: NH

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm, miệt mài luyện tập, chấp hành nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện đậm nét phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, không quản khó khăn quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới. Cán bộ, chiến sĩ ở các cơ sở cách ly luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho nhân dân từ Lào và các vùng dịch trong nước về địa bàn tỉnh. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, cán bộ, chiến sĩ đóng góp kinh phí, vật chất trị giá 127 triệu đồng ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn trong thời gian phong tỏa chống dịch.   

Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Bí thư ĐUQS tỉnh khẳng định: Từ tháng 5/2021 đến nay, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Đảng bộ Quân sự tỉnh và LLVT tỉnh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT//TW đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với LLVT tỉnh, Quân đội, Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.       

Nguyên Hà

Theo https://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website