Bình Định tập trung triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 Trong chuyến công tác mới đây tại tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Đảng bộ tỉnh Bình Định bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân rộng các mô hình, nhân tố tích cực

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định, đến nay Tỉnh uỷ Bình Định đã hoàn thành việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Theo đó, nhiều mô hình, nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh này đã được các cấp uỷ, chính quyền, đơn vị quan tâm phát hiện, nhân rộng. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo xây dựng các tài liệu, bài viết, phóng sự giới thiệu về các mô hình hay, cách làm tốt, có sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập, làm theo Bác.

Trong các mô hình, nhân tố tích cực này, đáng chú ý như mô hình “Chia sẻ nỗi đau” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn); mô hình “Tủ quần áo từ thiện” của Câu lạc bộ tình thương thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hoài Ân để gửi đến các địa phương, đơn vị, sở, ban, ngành trong tỉnh để tổ chức tuyên truyền; mô hình Khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh; khu dân cư “05 an toàn về an ninh trật tự”; Vạn Cửu Lợi thực hiện khai thác, đánh bắt hải sản không xâm phạm vùng biển nước ngoài; vận động hộ dân thu gom rác thải; camera an ninh; bình yên nơi giáp ranh; tiếng kẻng an ninh; họ đạo không vi phạm pháp luật; khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; biển báo an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; xây dựng mới mô hình: “Cây xanh tạo bóng mát ven đường” ở các xã, phường,…

Đồng thời với cách làm trên, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, tập trung tuyên truyền về những tập thể, cá nhân, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục của nhà trường, đặc biệt thông qua các môn học lý luận chính trị, pháp luật, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Để đảm bảo sức lan toả và kịp thời động viên, khen thưởng các nhân tố tích cực trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo UBND tỉnh hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, các nhân tiêu biểu, điển hình. Trên cơ sở đó toàn tỉnh đã lựa chọn, giới thiệu 2 tập thể, 1 cá nhân đến Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn xây dựng phim ngắn, phim tài liệu với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác năm 2021 tham dự triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định mới đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, đánh giá cao nhiều kết quả trên các mặt công tác mà Đảng bộ địa phương đã đạt được; đồng thời đề nghị Tỉnh uỷ Bình Định quan tâm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trong thời gian tới

Quan tâm triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong học tập và làm theo Bác, đồng thời bám sát Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”), Tỉnh uỷ Bình Định ngoài việc phối hợp với Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến cũng đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc triển khai, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề 2021 và đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai học tập chuyên đề.

Đồng thời đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 18/10/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, trong đó tập trung triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hằng năm, công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Riêng với chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, yêu cầu đề ra.

Trước đó, trong năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được chú trọng. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã tiến hành giám sát đối với 2 ban thường vụ cấp huyện. Các huyện, thị,  thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 27 cuộc kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời biểu dương những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện để kịp thời khắc phục, từ đó nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Bình Định là địa phương có truyền thống văn hoá và lịch sử; có nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng. Địa phương cần quan tâm khai thác gắn với tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của Nhân dân để phát huy  bản sắc văn hoá và truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định Lê Kim Toàn, trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn và đồng chí Bí thư Thành ủy Quy Nhơn.

Cùng với nhiệm vụ trên, Đảng bộ Bình Định cũng tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…/.

Bài, ảnh: Đình Tăng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website