An Phú lan tỏa phong trào học Bác

Lan tỏa mạnh mẽ

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phương châm “học đi đôi với làm theo”, nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả “học tập và làm theo Bác” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị. Chi, đảng bộ triển khai việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo gương Bác vào chương trình, kế hoạch hành động Nghị quyết Đại hội Đảng. Mỗi xã, thị trấn đều có 1 mô hình, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nếp sống văn minh đô thị; đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; khuyến học, khuyến tài… Ban Thường vụ Huyện ủy phát động phong trào đưa lịch sử Đảng bộ địa phương vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng (tại chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

 

 An Phú động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ngoài ra, còn có các mô hình, như: “Nắm gạo tình thương” (ở 14 xã, thị trấn); “Đội từ thiện sửa chữa cầu đường” (xã Vĩnh Trường); “Xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo” (ở 14 xã, thị trấn). Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai, đưa những nội dung học tập và làm theo Bác vào nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Từ đó, hoạt động chuyên môn ngày càng hiệu quả, đạo đức công vụ, tác phong, ngôn phong của cán bộ, công chức ngày càng chuẩn mực, tạo sự hài lòng đối với người dân. Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính huyện An Phú đứng thứ 2/11 địa phương trong tỉnh.

Nhiều điểm mới nổi bật

Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú ban hành Công văn 424-CV/HU, ngày 22/2/2022, thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần đối với cơ quan khối Đảng, khối vận, khối chính quyền, xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tinh thần phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Huyện đoàn cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo gương Bác thông qua chương trình “Chuyến xe yêu thương”, chủ đề “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; chương trình “San sẻ yêu thương - Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh; tham gia phòng, chống dịch COVID-19… Nhiều cách làm hay được nhân rộng, như: “Triệu túi an sinh”, huy động và tăng cường đoàn viên, thanh niên hỗ trợ trực chốt kiểm dịch COVID-19; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ 5 đồn biên phòng trên địa bàn huyện...

MTTQ, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền trong các đợt hội nghị đoàn viên, hội viên. Đảng ủy, thị trấn và tổ chức đoàn thể kết hợp trong nội dung tuyên truyền nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, hội viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân với xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị lan tỏa trong nhân dân, để không chỉ trong nội bộ mà cả xã hội quan tâm.

Ông Ngô Công Thức cho biết, huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cách tiếp tục tăng cường thực hiện đột phá, lựa chọn một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong nhiệm vụ chính trị… để tập trung giải quyết có hiệu quả. Trong đó, xác định “tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý là nội dung đột phá”. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.  

Đảng bộ huyện An Phú có 58 chi, đảng bộ trực thuộc (7 đảng bộ ngành huyện, 14 đảng bộ xã, thị trấn, 37 chi bộ ngành huyện; 238 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể duy trì việc lựa chọn và kể mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. 

HỮU HUYNH

Theo https://baoangiang.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website