Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu trong học tập và làm theo Bác

Trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Việc học tập và làm theo Bác được lồng ghép vào các chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể về học tập và làm theo Bác, gắn với thực tiễn công tác và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy và các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm. Hàng tháng, mỗi chi bộ cơ sở chọn 1 đến 2 đảng viên để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (với 82 nội dung) trước tập thể chi bộ nhận xét, đóng góp. Mỗi tháng, đảng viên đăng ký học tập và làm theo gương Bác vào sổ tay bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công; hàng tháng, quý, chi ủy chi bộ nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện vào sổ tay của từng đảng viên, qua đó biểu dương những đảng viên có thành tích tiêu biểu, nổi trội, làm cơ sở cho việc xét biểu dương, khen thưởng các cấp theo quy định.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, huyện đã đề xuất cấp tỉnh và Trung ương biểu dương, khen thưởng 4 tập thể, cá nhân. Cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng 116 tập thể, cá nhân; cấp xã và tương đương biểu dương, khen thưởng 461 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website