Lan tỏa việc học và làm theo Bác

 Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ngày càng đi vào chiều sâu

3 năm qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Việc triển khai học tập, quán triệt Kết luận số 01; Chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm trong toàn Đảng bộ Khối đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết: Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập luôn đạt hơn 98,5%; tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, đảm bảo nội dung, thời gian học tập theo quy định. Các cấp ủy, chi bộ cơ sở đều xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của cấp trên. Nhiều chi bộ, đoàn thể đưa nội dung học tập, làm theo vào nội dung sinh hoạt giao ban của cơ quan, đơn vị và sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đoàn thể… góp phần nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức cho đảng viên, tạo sự phong phú, lôi cuốn trong sinh hoạt Đảng. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần tạo thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hà Quốc Trị tặng hoa biểu dương 2 tập thể có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác được Đảng ủy Khối đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đồng chí Thái Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa cho biết, ở Báo Khánh Hòa, việc học tập và làm theo Bác không chỉ triển khai hàng năm, hàng quý, hàng tháng ở các cuộc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ mà còn gần như diễn ra hàng tuần, hàng ngày tại các cuộc giao ban và theo từng số báo. Các cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của báo luôn được quán triệt lời dạy của Bác Hồ dành cho nghề báo, đó là “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc". Theo đó, từng người không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị; những người có dấu hiệu lơ là trong công việc luôn được nhắc nhở, uốn nắn kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Như Hoa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, những năm qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại cụ thể trong phong cách, lề lối làm việc, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên để khắc phục dứt điểm. Bên cạnh đó, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề theo từng quý, gắn việc sinh hoạt chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm…; qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên tạo sự chuyển biến tích cực, từ học tập sang làm theo Bác.

Đồng chí Phạm Thị Khánh Hương tặng hoa biểu dương các cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác được Đảng ủy Khối đề nghị cấp trên khen thưởng.

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác cũng như trong sinh hoạt có nhiều chuyển biến tích cực, gắn liền với việc noi gương Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối. Có thể thấy rõ điều này qua các hoạt động từ thiện của Đảng bộ Khối. Triển khai Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", toàn Đảng bộ Khối đã có 56/66 tổ chức đảng và 7 cá nhân tham gia ủng hộ với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, xây mới 28 căn nhà. Bên cạnh đó, một số đơn vị trong Đảng bộ Khối đã có những mô hình, cách làm hay, phát huy tính linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động an sinh xã hội. Các đơn vị như: Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chi bộ Cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng bộ Báo Khánh Hòa... đã triển khai nhiều chương trình từ thiện xã hội rất thiết thực. Những nỗ lực, đóng góp đó đã được các cấp, ngành ghi nhận, tôn vinh và biểu dương khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh.

Gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 ở Đảng bộ Khối vẫn còn có hạn chế. Đó là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa phong phú về nội dung. Công tác biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu, việc làm tốt của cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng bản đăng ký cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số đảng viên, công chức, người lao động chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ công tác…

Theo đồng chí Phạm Thị Khánh Hương, để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện; tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trách nhiệm nêu gương. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, viết đăng ký học tập và làm theo; vai trò lãnh đạo, cụ thể hóa việc làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hành đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa việc học tập và làm theo các nội dung chuyên đề toàn khóa và hàng năm vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; gắn việc đánh giá trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chuyên đề; gắn đánh giá chất lượng đảng viên với kết quả đăng ký học tập và làm theo hàng năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trị đồng tình với những giải pháp mà Đảng ủy Khối đã đưa ra để khắc phục hạn chế trong việc triển khai Kết luận số 01. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, toàn Đảng bộ Khối cần tiếp tục gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng để thống nhất trong nhận thức và hành động. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan và trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần thực hiện hiệu quả việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hà Quốc Trị lưu ý, việc tổ chức các phong trào, hoạt động học tập và làm theo Bác phải thực chất, tránh hình thức; trong quá trình thực hiện phải kịp thời biểu dương những kết quả tích cực, đồng thời chỉ rõ những hạn chế để tìm giải pháp khắc phục…

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Đồng thời, Đảng ủy Khối đề nghị cấp trên khen thưởng 2 tập thể (Đảng ủy Báo Khánh Hòa và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và 3 cá nhân điển hình về học tập và làm theo Bác.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phát động đợt thi đua đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên “Lớp đảng viên làm theo lời Bác” nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024), hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025).

 

 

 

XUÂN THÀNH

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website