Bắc Mê học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

Qua 9 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Bắc Mê lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí lan tỏa, rộng khắp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác một cách linh hoạt, lựa chọn nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương; tích cực tìm tòi cách làm hay, mô hình hiệu quả để nhân rộng.

 

Lãnh đạo huyện Bắc Mê khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhất là sự đồng lòng của nhân dân, đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng những việc làm thiết thực, như: Công tác quán triệt các văn bản của Đảng được đổi mới, sáng tạo; chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng “Chi bộ bốn tốt, Đảng bộ bốn tốt” được triển khai hiệu quả; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; các quy định của T.Ư, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai nghiêm túc; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và phong trào mỗi tuần chọn một thôn, làm một việc trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong năm 2023, Đảng bộ huyện tổ chức kết nạp được 126 đảng viên mới, vượt 2,4% kế hoạch; có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT - XH thực hiện đạt và vượt nghị quyết; 3 chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt; hoàn thành 16 tiêu chí xã Nông thôn mới; trồng mới trên 832 ha rừng, 18,55 ha cây ăn quả; liên kết trồng gần 15 ha dưa chuột vụ Đông; tái chăn nuôi đàn lợn được 4.545 con; triển khai thực hiện 38 dự án nuôi bò, 6 dự án nuôi dê, 2 dự án nuôi ngựa sinh sản; phát triển thêm 197 lồng cá; ra quân cải tạo vườn tạp được 111 hộ với tổng diện tích gần 88.500 m2; phát triển mới 7 sản phẩm OCOP và nâng cao chất lượng 21 sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt 3 sao, 4 sao; tổ chức cho hơn 700 lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh, 11 lao động đi xuất khẩu lao động, vượt 35% kế hoạch; chuyển đổi số, Đề án 06/CP được triển khai hiệu quả; tỷ lệ văn bản điện tử phát hành có chữ ký số và gửi trên môi trường mạng đạt 98%...

Từ những kết quả đạt được, trong năm 2023 có 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo tặng Bằng khen; 1 cá nhân được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen; 4 đơn vị được tặng Cờ thi đua cấp tỉnh; 65 cá nhân được tặng Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang; 14 tập thể, 25 cá nhân, 3 hộ gia đình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp huyện. Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác thực sự thấm nhuần trong mỗi việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên, huyện Bắc Mê tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”; triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, kết luận, quy định của T.Ư, của tỉnh, huyện về học tập và làm theo Bác; chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website